Пословно окружење

Стварање бољег пословног окружења и привредно конкурентније и јаче локалне заједнице са бољим условима за економски раст, отварање нових радних места и унапређење стандарда становника, један је од задатака којим се баве запослени Канцеларије за локални економски развој.

Након спроведених анализа, дошло се до закључка да је неопходно, ради јачања домаће привреде, успоставити низ политика чијом ће се реализацијом уочени проблеми превазићи. Наравно, Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој као јединица која се у Нишу бави локалним економским развојем и подршком улагањима, кроз овај процес не пролази сама, већ постоји узајамна сарадња са приватним сектором и осталим институцијама којима је задатак да подстичу унапређење привреде, попут Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, Регионалне развојне агенције Југ и многих других.

Сви заинтересовани привредни субјекти могу да остваре неки вид помоћи за унапређење свог пословања од града односно државе. Детаљније информације могу се наћи на сајтовима:

Министарство привреде Републике Србије
Jавни позиви Министарства привреде
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Јавни позив Министарства трговине, туризма и телекомуникација за подршку хотелској индустрији
Фонд за иновациону делатност
Фонд за иновациону делатност-Водич кроз мере поршке развоју иновативне привреде
Фонд за развој Републике Србије
Развојна агенција Србије (РАС)
Јavni pozivi РАС-а
РАС-међународни сајмови у 2020. години
Национална служба запошљавања  (НСЗ)
НСЗ – јавни  конкурси Град Ниш

Доступни подстицаји НАЛЕД-а

– Подстицаји за самозапошљавање
– Ослобођење од плаћања пореза и доприноса на зараде за новооснована привредна друштва, предузетнике у систему личне зараде и предузетнике пољопривреднике;
– Ослобађање од плаћања пореза и доприноса на зараде оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
– Субвенције за самозапошљавање у износу од 200.000 до 240.000 динара
– Финансијска подршка за улагање у бизнис
– Бесповратна средства за старт-упове
– Бесповратна средства заинвестициона улагања
– Бесповратна средства за набавку нове опреме
– Програм раног развоја за подршку пројектима у износу до 80.000 ЕУР
– Порески кредит за инвестирање у иновативне стартапе у висини од 30% извршеног улагања
– Олакшице за запошљавање
– Повраћај 65-75% плаћених пореза и доприноса за новозапослена лица
– Ослобођење од плаћања дела пореза и доприносаза пензијско и инвалидско осигурање(ПИО) по основу зарадановозапослених квалификованих лица
– Умањење основице пореза и доприноса за 70% за зараде новонастањенихлица
– Административне олакшице
– Електронско обрачунавање пореских обавеза и генерисање е-решења за паушалце
– еРегистрација предузетника и оснивање друштва са ограниченом одговорношћу електронским путем на сајту АПР-а
– Електронско подношење пореских пријава и издавање уверења о плаћеним порезима и доприносима на зараде електронским путем

Мере за унапређење пословног окружења

Програм локалног економског развоја Града Ниша, који реализује Канцеларија за локални економски развој, представља скуп мера за стварање окружења које погодује привређивању, отварању нових радних места и привлачењу инвестиција.

Системске мере

У циљу јачања конкурентности нишке привреде, стварања услова за оснивање нових предузећа и проширење капацитета већ постојећих, али и позиционирања Града Ниша као снажног привредног центра овод дела Србије и средине пожељне за инвестирање, живот и рад, Град Ниш, посредством Канцеларије за локални економски развoј, у сарадњи са другим институцијама и приватним сектором спроводи политику и програме чији је циљ привредно конкурентнија, јача локална заједница и стварање бољих услова за економски раст, нова запошљавања и унапређење животног стандарда и квалитета живота у локалној заједници.

Привредно економски савет Града Ниша

Привредно економски савет Града Ниша је стално радно тело Градског Већа, које прати спровођење планова и програма локалног економског развоја, даје иницијативе везане за економски развој и мишљења о приоритетним пројектима, прати активности на промовисању привредних потенцијала и разматра стратегије економског развоја.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.