window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Пословно окружење - Kler

Пословно окружење

Стварање бољег пословног окружења и привредно конкурентније и јаче локалне заједнице са бољим условима за економски раст, отварање нових радних места и унапређење стандарда становника, један је од задатака којим се баве запослени Канцеларије за локални економски развој.

Након спроведених анализа, дошло се до закључка да је неопходно, ради јачања домаће привреде, успоставити низ политика чијом ће се реализацијом уочени проблеми превазићи. Наравно, Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој као јединица која се у Нишу бави локалним економским развојем и подршком улагањима, кроз овај процес не пролази сама, већ постоји узајамна сарадња са приватним сектором и осталим институцијама којима је задатак да подстичу унапређење привреде, попут Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, Регионалне развојне агенције Југ и многих других.

Сви заинтересовани привредни субјекти могу да остваре неки вид помоћи за унапређење свог пословања од града односно државе. Детаљније информације могу се наћи овде.

АНКЕТА ЗА ПРИВРЕДНИКЕ ГРАДА НИША

Учешћем у овој анкети, бићемо заједнички на истом задатку а вама ће свакако донети одређене бенефите када будете аплицирали за неки вид помоћи, за унапређење свог пословања, од града. Анкета је у виду сета од 7 питања са понуђеним одговорима које бирате.


Попуните анкету


Одговори привредника града Ниша на питања из Анкете

Мере за унапређење пословног окружења

Програм локалног економског развоја Града Ниша, који реализује Канцеларија за локални економски развој, представља скуп мера за стварање окружења које погодује привређивању, отварању нових радних места и привлачењу инвестиција.

Системске мере

У циљу јачања конкурентности нишке привреде, стварања услова за оснивање нових предузећа и проширење капацитета већ постојећих, али и позиционирања Града Ниша као снажног привредног центра овод дела Србије и средине пожељне за инвестирање, живот и рад, Град Ниш, посредством Канцеларије за локални економски развoј, у сарадњи са другим институцијама и приватним сектором спроводи политику и програме чији је циљ привредно конкурентнија, јача локална заједница и стварање бољих услова за економски раст, нова запошљавања и унапређење животног стандарда и квалитета живота у локалној заједници.

Привредно економски савет Града Ниша

Привредно економски савет Града Ниша је стално радно тело Градског Већа, које прати спровођење планова и програма локалног економског развоја, даје иницијативе везане за економски развој и мишљења о приоритетним пројектима, прати активности на промовисању привредних потенцијала и разматра стратегије економског развоја.

Mере активне политике запошљавања

Подстицање запошљавања остварује се кроз сарадњу релевантних националних институција, локалне самоуправе и Националне службе за запошљавање, привредних субјеката, цивилног сектора и других заинтересованих субјеката. Локални акциони план запошљавања Града Ниша представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у локалној заједници. Израдила га је Канцеларија за локални економски развој, уз активно учешће Локалног савета за запошљавање и у сарадњи са НСЗ-Филијала Ниш, Привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, малим и средњим предузећима, организацијама цивилног друштва и другим партнерима.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.