Na dole navedene linkove (pitanja od 1 do 6), možete pogledati grafikone koji prikazuju kako su privrednici grada Niša odgovarali na pitanja.
1. Koju aktivnost privrednih subjekata Grad treba primarno da subvencioniše?
2. Koju delatnost privrednih subjekata treba favorizovati prilikom subvencionisanja?
3. Prilikom subvencionisanja, Grad treba favorizovati privredne subjekte koji posluju?
4. Za koji obrazovni profil u poslovanju imate najveću potrebu?
5. Koji nivo kvalifikacije za prethodno izabrani profil?
6. Sa kojom institucijom u gradu imate najslabiju saradnju?
6