Привредно економски Савет Града Ниша

Привредно-економски савет Града Ниша је стално радно тело Градског Већа, које прати спровођење планова и програма локалног економског развоја, даје иницијативе везане за економски развој и мишљења о приоритетним пројектима, прати активности на промовисању привредних потенцијала и разматра стратегије економског развоја.Чланови су изабрани из редова привредника, стручњака из области економије, предузетника и чланова њихових удружења, представника Универзитета, удружења грађана, градских општина, месних заједница. Чланове је именовало Градско веће, решењем Градоначелника, док су делокруг и начин рада дефинисани Пословником о раду Градског већа. Стручне и административне послове за потребе савета обавља Канцеларија за локални економски развој и пројекте.

 

Допис о задужењу КЛЕРП-а за ПС

Именовање чланова ПС

Извод из пословника о раду Градског већа

Процедура избора чланова ПЕС

Записник са 1. седнице ПЕС-а

Записник са 2. седнице ПЕС-а

Записник са 3. седнице ПЕС-а

Записник са 4. седнице ПЕС-а

Записник са 5. седнице ПЕС-а

Записник са 6. седнице ПЕС-а

Записник са 7. седнице ПЕС-а

Записник са 8. седнице ПЕС-а

Записник са 9. седнице ПЕС-а

Записник са 1о. седнице ПЕС-а

Записник са 11. седнице ПЕС-а

Инвестирате у Нишу?

КЛЕРП - ваша адреса за инвестиције.