No data available!

Привредно економски Савет Града Ниша

Привредно-економски савет Града Ниша је стално радно тело Градског Већа, које прати спровођење планова и програма локалног економског развоја, даје иницијативе везане за економски развој и мишљења о приоритетним пројектима, прати активности на промовисању привредних потенцијала и разматра стратегије економског развоја.Чланови су изабрани из редова привредника, стручњака из области економије, предузетника и чланова њихових удружења, представника Универзитета, удружења грађана, градских општина, месних заједница. Чланове је именовало Градско веће, решењем Градоначелника, док су делокруг и начин рада дефинисани Пословником о раду Градског већа. Стручне и административне послове за потребе савета обавља Канцеларија за локални економски развој.

Мишљење ПЕС-а на ПЛЕР за 2021. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи

Записник са 9. седнице ПЕСа

Записник са 8. седнице ПЕСа

Записник са 7. седнице ПЕСа

Записник са 6. седнице ПЕСа

Записник са 5. седнице ПЕСа

Записник са 4. седнице ПЕС-а

Записник са 3. седнице ПЕС-а

Записник са 2. седнице ПЕС-а

Записник са 1. седнице ПЕС-а

Решење о измени решења о избору новог сазива ПЕС-а

Допис о задужењу КЛЕР-а за ПС

Извод из пословника о раду Градског већа

Решење о избору новог сазива ПЕС-а

________________________________________________________________________________________________________________________

Сазив Привредно економског света Града Ниша у периоду 2016-2020 година

Именовање чланова ПС

Записник са 1. седнице ПЕС-а

Записник са 2. седнице ПЕС-а

Записник са 3. седнице ПЕС-а

Записник са 4. седнице ПЕС-а

Записник са 5. седнице ПЕС-а

Записник са 6. седнице ПЕС-а

Записник са 7. седнице ПЕС-а

Записник са 8. седнице ПЕС-а

Записник са 9. седнице ПЕС-а

Записник са 1о. седнице ПЕС-а

Записник са 11. седнице ПЕС-а

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.