window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Привредно економски Савет Града Ниша - Kler

Привредно економски Савет Града Ниша

Привредно-економски савет Града Ниша је стално радно тело Градског Већа, које прати спровођење планова и програма локалног економског развоја, даје иницијативе везане за економски развој и мишљења о приоритетним пројектима, прати активности на промовисању привредних потенцијала и разматра стратегије економског развоја.Чланови су изабрани из редова привредника, стручњака из области економије, предузетника и чланова њихових удружења, представника Универзитета, удружења грађана, градских општина, месних заједница. Чланове је именовало Градско веће, решењем Градоначелника, док су делокруг и начин рада дефинисани Пословником о раду Градског већа. Стручне и административне послове за потребе савета обавља Канцеларија за локални економски развој.
________________________________________________________________________________________________________________________

Сазив Привредно економског света Града Ниша у периоду октобар 2020-2023 година
Мишљење ПЕС-а на ПЛЕР за 2021. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи

Записник са 12. седнице ПЕС-а

Записник са 11. седнице ПЕС-а

Записник са 1о. седнице ПЕС-а

Записник са 9. седнице ПЕСа

Записник са 8. седнице ПЕСа

Записник са 7. седнице ПЕСа

Записник са 6. седнице ПЕСа

Записник са 5. седнице ПЕСа

Записник са 4. седнице ПЕС-а

Записник са 3. седнице ПЕС-а

Записник са 2. седнице ПЕС-а

Записник са 1. седнице ПЕС-а

Решење о измени решења о избору новог сазива ПЕС-а

Допис о задужењу КЛЕР-а за ПС

Извод из пословника о раду Градског већа

Решење о избору новог сазива ПЕС-а

________________________________________________________________________________________________________________________

Сазив Привредно економског света Града Ниша у периоду 2016-2020 година

Именовање чланова ПС

Записник са 1. седнице ПЕС-а

Записник са 2. седнице ПЕС-а

Записник са 3. седнице ПЕС-а

Записник са 4. седнице ПЕС-а

Записник са 5. седнице ПЕС-а

Записник са 6. седнице ПЕС-а

Записник са 7. седнице ПЕС-а

Записник са 8. седнице ПЕС-а

Записник са 9. седнице ПЕС-а

Записник са 10. седнице ПЕС-а

Записник са 11. седнице ПЕС-а

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.