No data available!

Poslovno okruženje

Stvaranje boljeg poslovnog okruženja i privredno konkurentnije i jače lokalne zajednice sa boljim uslovima za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mesta i unapređenje standarda stanovnika, jedan je od zadataka kojim se bave zaposleni Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Nakon sprovedenih analiza, došlo se do zaključka da je neophodno, radi jačanja domaće privrede, uspostaviti niz politika čijom će se realizacijom uočeni problemi prevazići. Naravno, Grad Niš, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj kao jedinica koja se u Nišu bavi lokalnim ekonomskim razvojem i podrškom ulaganjima, kroz ovaj proces ne prolazi sama, već postoji uzajamna saradnja sa privatnim sektorom i ostalim institucijama kojima je zadatak da podstiču unapređenje privrede, poput Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, Regionalne razvojne agencije Jug i mnogih drugih.

Mere za unapređenje poslovnog okruženja

Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša, koji realizuje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, predstavlja skup mera za stvaranje okruženja koje pogoduje privređivanju, otvaranju novih radnih mesta i privlačenju investicija.

Sistemske mere

U cilju jačanja konkurentnosti niške privrede, stvaranja uslova za osnivanje novih preduzeća i proširenje kapaciteta već postojećih, ali i pozicioniranja Grada Niša kao snažnog privrednog centra ovod dela Srbije i sredine poželjne za investiranje, život i rad, Grad Niš, posredstvom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, u saradnji sa drugim institucijama i privatnim sektorom sprovodi politiku i programe čiji je cilj privredno konkurentnija, jača lokalna zajednica i stvaranje boljih uslova za ekonomski rast, nova zapošljavanja i unapređenje životnog standarda i kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Privredno ekonomski Savet Grada Niša

Privredno ekonomski – savet Grada Niša je stalno radno telo Gradskog Veća, koje prati sprovođenje planova i programa lokalnog ekonomskog razvoja, daje inicijative vezane za ekonomski razvoj i mišljenja o prioritetnim projektima, prati aktivnosti na promovisanju privrednih potencijala i razmatra strategije ekonomskog razvoja.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.