Poslovno okruženje

Stvaranje boljeg poslovnog okruženja i privredno konkurentnije i jače lokalne zajednice sa boljim uslovima za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mesta i unapređenje standarda stanovnika, jedan je od zadataka kojim se bave zaposleni Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Nakon sprovedenih analiza, došlo se do zaključka da je neophodno, radi jačanja domaće privrede, uspostaviti niz politika čijom će se realizacijom uočeni problemi prevazići. Naravno, Grad Niš, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj kao jedinica koja se u Nišu bavi lokalnim ekonomskim razvojem i podrškom ulaganjima, kroz ovaj proces ne prolazi sama, već postoji uzajamna saradnja sa privatnim sektorom i ostalim institucijama kojima je zadatak da podstiču unapređenje privrede, poput Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, Regionalne razvojne agencije Jug i mnogih drugih.

Svi zainteresovani privredni subjekti mogu da ostvare neki vid pomoći za unapređenje svog poslovanja od grada odnosno države. Detaljnije informacije mogu se naći ovde.

ANKETA PRIVREDNIKA GRADA NIŠA

Učešćem u ovoj anketi, bićemo zajednički na istom zadatku a vama će svakako doneti određene benefite kada budete aplicirali za neki vid pomoći, za unapređenje svog poslovanja, od grada. Anketa je u vidu seta od 7 pitanja sa ponuđenim odgovorima koje birate.

Mere za unapređenje poslovnog okruženja

Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša, koji realizuje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, predstavlja skup mera za stvaranje okruženja koje pogoduje privređivanju, otvaranju novih radnih mesta i privlačenju investicija.

Sistemske mere

U cilju jačanja konkurentnosti niške privrede, stvaranja uslova za osnivanje novih preduzeća i proširenje kapaciteta već postojećih, ali i pozicioniranja Grada Niša kao snažnog privrednog centra ovod dela Srbije i sredine poželjne za investiranje, život i rad, Grad Niš, posredstvom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, u saradnji sa drugim institucijama i privatnim sektorom sprovodi politiku i programe čiji je cilj privredno konkurentnija, jača lokalna zajednica i stvaranje boljih uslova za ekonomski rast, nova zapošljavanja i unapređenje životnog standarda i kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Privredno ekonomski Savet Grada Niša

Privredno ekonomski – savet Grada Niša je stalno radno telo Gradskog Veća, koje prati sprovođenje planova i programa lokalnog ekonomskog razvoja, daje inicijative vezane za ekonomski razvoj i mišljenja o prioritetnim projektima, prati aktivnosti na promovisanju privrednih potencijala i razmatra strategije ekonomskog razvoja.

Mere aktivne politike zapošljavanja

Podsticanje zapošljavanja ostvaruje se kroz saradnju relevantnih nacionalnih institucija, lokalne samouprave i Nacionalne službe za zapošljavanje, privrednih subjekata, civilnog sektora i drugih zainteresovanih subjekata. Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Niša predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Izradila ga je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, uz aktivno učešće Lokalnog saveta za zapošljavanje i u saradnji sa NSZ-Filijala Niš, Privrednom komorom Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, malim i srednjim preduzećima, organizacijama civilnog društva i drugim partnerima.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.