Наш тим

Канцеларија за локални економски развој је стручни тим састављен од људи различитог профила- професионалаца у локалној администрацији, посвећених свом послу. Запослени у Канцеларији покрећу иницијативе, дају решења и спроводе свакодневне активности, садржане у мисији Канцеларије за локални економски развој. Тим посвећен развоју локалне и регионалне заједнице и фокусиран на:

 • Израду стратешких планова и програма као и локалног правног оквира, у складу са стратешким циљевима кроз приватно-јавни дијалог са партиципативним учешћем представника пословне заједнице;
 • Припремање и реализацију Програма локалног економског развоја Града и израду Локалног акционог плана запошљавања;
 • Побољшање услуга пословној заједници, пружање подршке и старање о примени и унапређењу стандарда повољног пословног окружења;
 • Боље разумевање потреба пословне заједнице за изградњу пословног окружења кроз континуиране анализе и стално праћење економских показатеља, као и управљање  инструментима локалне развојне политике;
 • Смањење ризика и побољшање стабилности пословања;
 • Запошљавање, побољшање тржишта рада и људских ресурса;
 • Подршку иновацијама и новим идејама као нашег покретача развоја;
 • Побољшање услова за предузетништво, покретање предузећа и пословање малих предузећа;
 • Развијање инфраструктуре која ће бити у функцији локалног развоја, у складу са потребама и потенцијалима локалне економије;
 • Побољшање квалитета живота у локалној заједници кроз више радних места, веће плате и бољи стандард грађана;
 • Подршку и подстицање улагања, бригу о постојећим улагањима и њиховом проширењу, квалитет улагача;
 • Припремање и руковођење развојним, инфраструктурним и инвестиционим пројектима;
 • Прикупљање статистичких података, формирање база у циљу статистичког сагледавања кретања у готово свим областима економског и друштвеног живота;
 • Припрему и праћење реализације инвестиција у Граду, планираних програмима уређивања грађевинског земљишта и одржавање комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја;
 • Израду и праћење реализације  програма који се односе на капитално инвестирање у области културе, васпитања и образовања, спорта и здравствене заштите.

Директор канцеларије

Душан Радивојевић

Директор Канцеларије за локални економски развој

Милена Младеновић

Асистент директора

Ана Радовановић

Послови међународне сарадње

Сектор за опште послове

Виолета Тесла

Руководилац Сектора за опште послове

Драгана Стојановић Крстић

Послови интерне и екстерне комуникације

Бојана Цекић

Пословно технички секретар

Миодраг Милошевић

Шеф Одсека за стручне послове

Дејан Благојевић

Послови у вези са припремом и спровођењем јавних набавки

Мирослава Јовановић

Општи правни послови

Мила Димитријевић

Општи правни послови

Љиљана Марковић

Пословно технички секретар

Сектор за подршку улагањима и унапређење пословног окружења

Драган Миловановић

Руководилац Сектора за подршку улагањима и унапређење пословног окружења

Татјана Илић

Послови унапређења пословног окружења

Предраг Мијајловић

Послови унапређења пословног окружења

Слободан Чолаковић

Шеф Одсека за подршку реализацији улагања

Јелена Петковић

Послови унапређења пословног окружења

Александар Мршић

Послови подршке реализацији улагања

Дарко Ковић

Послови припреме информација за потенцијалне улагаче

Миодраг Арсенијевић

Послови подршке реализацији улагања

Сектор за стратешко планирање и управљање пројектима

Иван Павловић

Руководилац Сектора за планирање и управљање пројектима

Александар Ждраљевић

Шеф Одсека за стратешко планирање

Бранислав Миловановић

Послови стратешког планирања

Милан Трифуновић

Послови стратешког планирања

Стела Јовановић

Шеф Одсека за управљање пројектима

Весна Шурдиловић

Послови управљања пројектима

Ивана Кнежевић Спасовић

Послови управљања пројектима

Љубиша Јаковљевић

Послови управљања пројектима

Сектор за припрему и спровођење инфраструктурних пројеката

Перица Крстић

Руководилац Сектора за припрему и спровођење инфраструктурних пројеката

Љиљана Јовановић

Шеф Одсека за реализацију инфраструктурних пројеката

Весна Стојановић

Послови управљања инфраструктурним пројектима

Милена Токалић

Послови управљања инфраструктурним пројектима

Тамара Стојковић

Послови управљања инфраструктурним пројектима

Ана Тодоровић

Послови управљања инфраструктурним пројектима

Драгана Ненaдов Станковић

Послови управљања инфраструктурним пројектима

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.