Наш тим

Канцеларија за локални економски развој је стручни тим састављен од људи различитог профила- професионалаца у локалној администрацији, посвећених свом послу. Запослени у Канцеларији покрећу иницијативе, дају решења и спроводе свакодневне активности, садржане у мисији Канцеларије за локални економски развој. Тим посвећен развоју локалне и регионалне заједнице и фокусиран на:

 • Израду стратешких планова и програма као и локалног правног оквира, у складу са стратешким циљевима кроз приватно-јавни дијалог са партиципативним учешћем представника пословне заједнице;
 • Припремање и реализацију Програма локалног економског развоја Града и израду Локалног акционог плана запошљавања;
 • Побољшање услуга пословној заједници, пружање подршке и старање о примени и унапређењу стандарда повољног пословног окружења;
 • Боље разумевање потреба пословне заједнице за изградњу пословног окружења кроз континуиране анализе и стално праћење економских показатеља, као и управљање  инструментима локалне развојне политике;
 • Смањење ризика и побољшање стабилности пословања;
 • Запошљавање, побољшање тржишта рада и људских ресурса;
 • Подршку иновацијама и новим идејама као нашег покретача развоја;
 • Побољшање услова за предузетништво, покретање предузећа и пословање малих предузећа;
 • Развијање инфраструктуре која ће бити у функцији локалног развоја, у складу са потребама и потенцијалима локалне економије;
 • Побољшање квалитета живота у локалној заједници кроз више радних места, веће плате и бољи стандард грађана;
 • Подршку и подстицање улагања, бригу о постојећим улагањима и њиховом проширењу, квалитет улагача;
 • Припремање и руковођење развојним, инфраструктурним и инвестиционим пројектима;
 • Прикупљање статистичких података, формирање база у циљу статистичког сагледавања кретања у готово свим областима економског и друштвеног живота;
 • Припрему и праћење реализације инвестиција у Граду, планираних програмима уређивања грађевинског земљишта и одржавање комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја;
 • Израду и праћење реализације  програма који се односе на капитално инвестирање у области културе, васпитања и образовања, спорта и здравствене заштите.
Овде можете погледати Информатор о раду Канцеларије за локални економски развој, који објављен на порталу Једниствени информациони систем информатора о раду

Захтев за приступ информацији од јавног значаја можете преузети овде

Директор канцеларије

Душан Радивојевић

Директор Канцеларије за локални економски развој

Милена Младеновић

Пословни секретар

Сектор за опште послове

Миодраг Милошевић

Шеф Одсека за финансијске послове

Дејан Благојевић

Шеф Одсека за правне послове

Марија Стојиљковић

Општи правни послови

Ивана Крумев

Општи финансијски послови

Јелена Петковић

Општи финансијски послови

Саша Станишев

Послови књиговодства аналитичке евиденције уговорених обавеза

Марко Милојковић

Општи правни послови

Бојана Цекић

Пословно технички секретар

Љиљана Марковић

Пословно технички секретар

Милена Станковић

Финансијски послови анализе, провере и евиденције

Миљана Костић

Послови припреме и спровођења поступака јавних набавки

Сектор за подршку улагањима и унапређење пословног окружења

Драган Миловановић

Руководилац Сектора за подршку улагањима и унапређење пословног окружења

Татјана Илић

Послови унапређења пословног окружења

Љиљана Јовановић

Послови унапређења пословног окружења

Предраг Мијајловић

Послови унапређења пословног окружења

Марина Станојевић

Аналитичко-оперативни послови из области предузетништва

Сузана Голубовић

Аналитичко-оперативни послови из области предузетништва

Љубиша Јаковљевић

Технички послови из области предузетништва и послови аутоматске обраде података

Слободан Чолаковић

Шеф Одсека за подршку реализацији улагања

Милан Трифуновић

Послови еваулације индикатора у домену подршке инвеститорима

Сектор за развојно планирање и управљање пројектима

Иван Павловић

Руководилац Сектора за планирање и управљање пројектима

Ивана Кнежевић Спасовић

Шеф Одсека за управљање пројектима

Александар Ждраљевић

Послови економске анализе

Весна Шурдиловић

Послови управљања пројектима

Љубиша Јаковљевић

Послови управљања пројектима

Биљана Вујичић

Припрема и израда статистичко-информационих публикација

Марина Јелић

Послови анализе друштвеног развоја и доброг управљања

Сектор за изградњу

Катарина Раденковић

Руководилац Сектора за изградњу

Владимир Џунић

Шеф Одсека за припрему програма изградње

Снежана Митић

Послови за припрему програма изградње

Оливера Павловић

Послови за припрему програма изградње

Срђан Лакетић

Шеф Одсека за реализацију програма изградње

Биљана Јуренић

Административни послови

Весна Стојановић

Шеф Одсека за капитално инвестирање

Милена Токалић

Послови управљања пројектима капиталног инвестирања

Тамара Стојковић

Послови управљања пројектима капиталног инвестирања

Ана Тодоровић

Послови управљања пројектима капиталног инвестирања

Драгана Ненадов-Станковић

Послови управљања пројектима капиталног инвестирања

Биљана Талић

Послови за припрему програма изградње

Марина Смиљковић

Административни послови

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.