window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Подстицаји привредницима - Kler

Министарство привреде Републике Србије

Jавни позиви Министарства привреде

Министарство привреде објавило је јавне позиве за три програма подстицања развоја предузетништва: кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе, кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и кроз развојне пројекте.

Програме спроводе Министарство привреде и Фонд за развој, а представљају комбинацију бесповратних средстава и повољних кредита Фонда.

Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021.години, Министарство реализује у сарадњи са одабраним банкама и лизинг компанијама.

На порталу предузетништво http://www.preduzetnistvo.gov.rs/  предузетници могу на једном месту добити информације о томе шта им је потребно да започну посао „Подршка почетку пословања“, како да дођу до подршке за даљи развој бизниса „Подршка расту и развоју“, али и како да остваре добре послобне резултате „Подршка за иновације, дигитализацију и зелену економију“.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Развојна агенција Србије (РАС)

Јavni pozivi РАС-а

https://ras.gov.rs/sajmovi-1/medjunarodni-sajmovi-u-2021-godini

Развојна агенција Србије (РАС) је расписала Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за промоцију  извоза, намењен секторима прехрамбене и дрвне индустрије, а спроводи и Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија.

РАС расписује Јавни позив за учешће по Програму интернационализације привредних друштава и предузетника, односно, излагање на сваком сајму појединачно у оквиру националног штанда Србије.

__________________________________________________________________________________________________________________________

РРА ЈУГ у Нишу https://www.rra-jug.rs/ као једна од акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА), интензивно сарађује при реализацији програма. РРА Југ пружа и нефинансијске услуге кроз: пружање саветодавних услуга, обуке и менторинг. Захтеви привредних субјеката, чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко АРРА, имају предност при конкурисању код Министарства привреде.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Фонд за развој Републике Србије

Фонд за развој Републике Србије расписује конкурсе за финансирање привреде:

 1. Инвестициони кредити
 2. START-UP кредити 2021
 3. Подстицање предузетништва кроз развојне пројекте 2021
 4. Кредити за пословање у неразвијеним подручјима
 5. Гаранције
 6. Kредити за жене предузетнице и младе 2021

Фонд за иновациону делатност http://www.inovacionifond.rs/ реализује : Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде, Иновационе ваучере (стални програми Фонда), као и међународне пројекте и сарадњу.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Јавни позив Министарства трговине, туризма и телекомуникација за подршку хотелској индустрији

У циљу равномернијег територијалног развоја капацитета, конкурентности и инвестиционих капацитета на локалном и регионалном нивоу, развоја МСПП и руралне економије,  посебно у секторима туризма, трговине, телекомуникација и информационог друштва, потписан је споразум о сарадњи министарства са регионалним агенцијама. Приоритет ће бити афирмација туризма, едукација локалних туристичких организација и агенција, као и подизање етно туристичких дестинација.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Национална служба запошљавања  (НСЗ)

НСЗ – јавни  конкурси Град Ниш

 • Национална служба за запошљавање реализује следеће програме и мере активне политике запошљавања:
 1. Посредовање у запошљавању и пружање подршке за запошљавање
 2. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере
 3. Мере активног тражења посла
 4. Додатно образовање и обука:

4.1. Стручна пракса

4.2.  Приправништво за младе са високим образовањем

4.3.  Приправништво за незапослене са средњим образовањем

4.4. Стицање практичних знања

4.5. Обуке за тржиште рада

4.6. Обуке на захтев послодавца – за незапослене

4.7. Обука за потребе послодавца за запосленог

4.8. Функционално основно образовање одраслих

 1. Субвенционисано запошљавање и самозапошљавање:

5.1. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих – млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; старији од 50 година који имају статус вишка запослених; Роми; особе са инвалидитетом; радно способни корисници новчане социјалне помоћи; дугорочно незапослени; жртве породичног насиља.

5.2.  Подршка самозапошљавању

5.3. Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства

 1. Јавни радови и јавни радови за ОСИ
 2. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом, које се запошљавају под посебним условима
 3. Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања (ЛАПЗ).

НСЗ је 02.04.2021. расписала 13 ЈП/конкурса за директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Регионалнa привреднa коморa Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа (РПК Ниш)

Најзначајније активности се односе на организовање локалних манифестација, спровођење међународних активности, едукацију, пројекте и дуално образовање за привреднике на нивоу региона.

https://nis.pks.rs/vesti/iskoristi-sansu-200-slobodnih-mesta-za-nove-biznis-projekte-4267 Још 200 слободних места остало је за обуку и финансирање новооснованих предузетника, будућих стартапа, задругара, микро и малих предузећа, у оквиру другог циклуса Програма промоције предузетништва и самозапошљавања Владе Србије.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Национална алијанса за локални економски развој

Доступни подстицаји НАЛЕД-а

– Подстицаји за самозапошљавање
– Ослобођење од плаћања пореза и доприноса на зараде за новооснована привредна друштва, предузетнике у систему личне зараде и предузетнике пољопривреднике;
– Ослобађање од плаћања пореза и доприноса на зараде оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
– Субвенције за самозапошљавање у износу од 200.000 до 240.000 динара
– Финансијска подршка за улагање у бизнис
– Бесповратна средства за старт-упове
– Бесповратна средства заинвестициона улагања
– Бесповратна средства за набавку нове опреме
– Програм раног развоја за подршку пројектима у износу до 80.000 ЕУР
– Порески кредит за инвестирање у иновативне стартапе у висини од 30% извршеног улагања
– Олакшице за запошљавање
– Повраћај 65-75% плаћених пореза и доприноса за новозапослена лица
– Ослобођење од плаћања дела пореза и доприносаза пензијско и инвалидско осигурање(ПИО) по основу зарадановозапослених квалификованих лица
– Умањење основице пореза и доприноса за 70% за зараде новонастањених лица
– Административне олакшице
– Електронско обрачунавање пореских обавеза и генерисање е-решења за паушалце
– еРегистрација предузетника и оснивање друштва са ограниченом одговорношћу електронским путем на сајту АПР-а
– Електронско подношење пореских пријава и издавање уверења о плаћеним порезима и доприносима на зараде електронским путем

У сарадњи са Владом Србије  и уз подршку компаније Philip Morris, NALED реализује јавни позив за доделу првих милион долара бесповратних средстава малим бизнисима и свима који желе да дигитализују своје пословање и улажу у развој иновативних производа и услуга како би освојили нова тржишта. Кроз први стуб пројекта, у наредне три године путем грантова биће додељено више од 3,5 милиона долара и подржано око 100 домаћих стартап тимова, предузетника, микро, малих и средњих предузећа.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Агенција за привредне регистре

У оквиру Канцеларије за локални економски развој, у Сектору за подршку улагањима и унапређење пословног окружења раде запослени који у сваком моменту могу да пруже адекватне информације заинтересованим лицима за оснивање предузећа, регистровање предузетничке радње и израду прописа и других аката, на основу споразума са Агенцијом за привредне регистре.

Обрасце и документа везана за АПР можете преузети на овом линку.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.