Управљање пројектима

Како би била ефикаснија, ближа грађанима, флексибилнија у процесу ЕУ интеграција и успешнија у процесу планирања, припреме, спровођења, мониторинга и евалуације пројеката, организациона структура Града Ниша је почетком 2017. године промењена и питања управљања пројектима стављена су у сам врх приоритета. Задатак да управља пројектима поверен је Канцеларији за локални економски развој и пројекте која је кадровски појачана колегама из других административних јединица Града Ниша који су са собом донели различита знања, способности, радне методе и развојне перспективе.

Овај процес спајања је симболично назван „припрема за будућност“. Зашто је то тако? Зато што развој вештина и технологија управљања пројектима показује да је Град Ниш као јединица локалне самоуправе „погодан за будућност“ и да има капацитета да изврши предложене промене. Насупрот методологији „један приступ за све пројекте“, у Канцеларији за локални економски развој и пројекте усвојен је скалиран приступ који примењује одговарајуће елементе пројектног планирања, од пројекта до пројекта, како би се прилагодио специфичним пројектним ризицима и резултатима, а који зависи од вредности, типа и степена ризика.

У Канцеларији за локални економски развој и пројекте управљање пројектима додељује се индивидуалцима, специјализованим за ову област, док остале организационе јединице Града Ниша директно учествују у процесу планирања, припреме и спровођења самих пројеката. На овај начин постиже се ефикасна и директна размена информација између чланова пројектног тима и осталих актера, чиме се постиже успешност у реализацији пројектних активности. Управљање пројектом је стварни процес креирања, организовања и извршавања плана у циљу испуњавања одређених циљева. Међутим, управљање пројектима много је веће од саме дефиниције. То је заправо огромна тема која покрива широк распон подтема.

Управљање пројектима повећава организациону и ефикасност тима и утиче на крајњи резултат пројеката. Оквир управљања пројектима пружа блиску везу између спровођења стратегија и управљања, извештавања и управљања ризицима који се доводе у везу са спровођењем пројеката. Постоји пет процесних група које ми у Канцеларији за локални економски развој и пројекте користимо у процесу управљања пројектима:

  • Иницијација пројекта: припрема идеје која се одобрава са циљем да се пројекат даље развија. Основна структура пројекта се креира у овој фази.
  • Пројектно планирање: Током ове фазе планира се укупан рад на пројекту, укључујући следеће кораке: шта треба учинити, како то извести, када ће се предвиђене активности реализовати, ко ће их реализовати, и како ће се пратити и контролисати процес. Већина процеса управљања пројектима спада у ову групу. Сваки менаџер пројекта сматра да успех пројекта зависи од тога колико добро је планиран.
  • Спровођење пројекта: Ово је фаза у којој се догађа стварни посао. Такође укључује управљање комуникацијом, квалитетом, ризицима и пројектним тимом.
  • Мониторинг и контрола пројеката: Ова фаза преклапа остале и укључује се у све процесе са циљем да се осигура извршење плана. То укључује процесе за контролу обима пројекта, временског оквира и буџета.
  • Затварање пројекта: У овом тренутку, пројекат је испунио своје циљеве (или није успео), а процесе затварања спроводимо како би се пројекат затворио и завршио.

Постоји укупно 49 процеса која спадају у ових пет група процеса и чија примена нам омогућава ефикасну структуру за управљање пројектима и повећава могућнсот за успешну реализацију пројекта.

Стратешко планирање

Планирање развоја у свим сегментима друштвеног живота једна је од приоритетних функција и потреба локалне самоуправе.

Инфраструктурни пројекти

Реализовани пројекти

Канцеларија за локални економски развој и пројекте надлежна је, у овом тренутку, за реализацију више од 100 различитих пројеката: развојних, инвестиционих и инфраструктурних.

Пројекти у реализацији

Град Ниш је, посредством Канцеларије за локални економски развој и пројекте, покренуо низ пројеката који су у току и чија ће се реализација наставити и наредних година, а чији је фокус на оснаживању локалне заједнице и стварању развојне основе за побољшање услова живота грађана.

Развојни пројекти

У процес припреме и реализације пројеката који су усмерени на унапређење квалитета живота и побољшању услова за привредни рад, Канцеларија за локални економски развој и пројекте активира ширу друштвену и стручну заједницу.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕРП - ваша адреса за инвестиције.