window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Управљање пројектима - Kler

Управљање пројектима

Како би била ефикаснија, ближа грађанима, флексибилнија у процесу ЕУ интеграција и успешнија у процесу планирања, припреме, спровођења, мониторинга и евалуације пројеката, организациона структура Града Ниша је почетком 2017. године промењена и питања управљања пројектима стављена су у сам врх приоритета. Задатак да управља пројектима поверен је Канцеларији за локални економски развој која је кадровски појачана колегама из других административних јединица Града Ниша који су са собом донели различита знања, способности, радне методе и развојне перспективе.

Овај процес спајања је симболично назван „припрема за будућност“. Зашто је то тако? Зато што развој вештина и технологија управљања пројектима показује да је Град Ниш као јединица локалне самоуправе „погодан за будућност“ и да има капацитета да изврши предложене промене. Насупрот методологији „један приступ за све пројекте“, у Канцеларији за локални економски развој усвојен је скалиран приступ који примењује одговарајуће елементе пројектног планирања, од пројекта до пројекта, како би се прилагодио специфичним пројектним ризицима и резултатима, а који зависи од вредности, типа и степена ризика.

У Канцеларији за локални економски развој управљање пројектима додељује се индивидуалцима, специјализованим за ову област, док остале организационе јединице Града Ниша директно учествују у процесу планирања, припреме и спровођења самих пројеката. На овај начин постиже се ефикасна и директна размена информација између чланова пројектног тима и осталих актера, чиме се постиже успешност у реализацији пројектних активности. Управљање пројектом је стварни процес креирања, организовања и извршавања плана у циљу испуњавања одређених циљева. Међутим, управљање пројектима много је веће од саме дефиниције. То је заправо огромна тема која покрива широк распон подтема.

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ГРАДА НИША

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ (SOURCE) финансира се из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ („ИБРД“), а спроводи га Министарство рударства и енергетике Републике Србије, у сарадњи са jeдиницама локалних самоуправа. Општи циљ Пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ огледа се кроз реализацију Програма „Енергетске санације породичних кућа и станова, који спроводи Град Ниш, а односи се на заштиту животне средине и унапређењe ефикасног коришћења енергије. Специфични циљеви се односе на енергетску санацију породичних кућа и станова, како би се остварила уштеда енергије и омогућило њено рационално коришћење, повећало коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Града Ниша као и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште.

Управљање пројектима повећава организациону и ефикасност тима и утиче на крајњи резултат пројеката. Оквир управљања пројектима пружа блиску везу између спровођења стратегија и управљања, извештавања и управљања ризицима који се доводе у везу са спровођењем пројеката. Постоји пет процесних група које ми у Канцеларији за локални економски развој користимо у процесу управљања пројектима:

  • Иницијација пројекта: припрема идеје која се одобрава са циљем да се пројекат даље развија. Основна структура пројекта се креира у овој фази.
  • Пројектно планирање: Током ове фазе планира се укупан рад на пројекту, укључујући следеће кораке: шта треба учинити, како то извести, када ће се предвиђене активности реализовати, ко ће их реализовати, и како ће се пратити и контролисати процес. Већина процеса управљања пројектима спада у ову групу. Сваки менаџер пројекта сматра да успех пројекта зависи од тога колико добро је планиран.
  • Спровођење пројекта: Ово је фаза у којој се догађа стварни посао. Такође укључује управљање комуникацијом, квалитетом, ризицима и пројектним тимом.
  • Мониторинг и контрола пројеката: Ова фаза преклапа остале и укључује се у све процесе са циљем да се осигура извршење плана. То укључује процесе за контролу обима пројекта, временског оквира и буџета.
  • Затварање пројекта: У овом тренутку, пројекат је испунио своје циљеве (или није успео), а процесе затварања спроводимо како би се пројекат затворио и завршио.

Постоји укупно 49 процеса која спадају у ових пет група процеса и чија примена нам омогућава ефикасну структуру за управљање пројектима и повећава могућнсот за успешну реализацију пројекта.

Стратешко планирање

Планирање развоја у свим сегментима друштвеног живота једна је од приоритетних функција и потреба локалне самоуправе.

Инфраструктурни пројекти

Реализовани пројекти

Канцеларија за локални економски развој надлежна је, у овом тренутку, за реализацију више од 100 различитих пројеката: развојних, инвестиционих и инфраструктурних.

Пројекти у реализацији

Град Ниш је, посредством Канцеларије за локални економски развој, покренуо низ пројеката који су у току и чија ће се реализација наставити и наредних година, а чији је фокус на оснаживању локалне заједнице и стварању развојне основе за побољшање услова живота грађана.

Развојни пројекти

У процес припреме и реализације пројеката који су усмерени на унапређење квалитета живота и побољшању услова за привредни рад, Канцеларија за локални економски развој активира ширу друштвену и стручну заједницу.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.