window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Развојни пројекти - Kler

Развојни пројекти

Град Ниш је преко Канцеларије за локални економски развој покренуо низ пројеката који се реализују у току 2019.године. Ови пројекти се реализују уз финансијску и/или техничку подршку Европске уније и билатералних донатора као што су УНДП, УНОПС, ГИЗ и други али и уз помоћ финансијских институција као што су Европска инвестициона банка (ЕИБ), Француска развојна агенција (АФД) и други.

1

"Иницијатива за финансирање пројеката регенерације урбаних простора"

У склопу пројекта „Иницијатива за финансирање пројеката регенерације урбаних простора“ који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уз финансијску подршку Европске инвестиционе банке (ЕИБ) и Француске развојне агенције (АФД), Град Ниш је отпочео реализацију припреме неопходне документације за прединвестициону и инвестициону фазу пројекта “Урбане регенерације простора градског железничког коридора“ чији ће саставни део бити и „Студија урбане мобилности града Ниша“. Овим пројектом стварају се услови за дугорочно планирање и капитално улагање у банкарски прихватљиве пројекте саобраћајне инфраструктуре и интервенције у области урбане мобилности.

2

"Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу"

Средствима Европске уније, кроз Програм подршке Европске уније развоју општина – ЕУПРО реализује се пројекат „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу“. Укупна вредност пројекта је 70.600,00 €, од чега ЕУПРО учествује са 30.000,00 €, а Град Ниш са 40.600,00 €, за потребе израде урбанистичке и пројектно-техничке документа до нивоа Пројекта за извођење. Завршетак пројектно-техничке документације за изградњу Експо центра Ниш допринеће завршном функционалном садржају локације и омогућити јединствено планирање околних садржаја кроз успостављени центар пословних, комерцијалних, културних, спортских и рекреативних активности и туризма.

3

"Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система"

Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ има за циљ да кроз увођење и развој Географског информационог система и креирање апликације за ГИС створи услове за унапређење управљања имовином и повећа транспарентност рада јавне администрације.

Пројекат је финансијски подржан од стране Европске уније у оквиру националног програма за Србију (IPA 2014), а у оквиру програма Exchange 5. Укупна вредност пројекта је 220.700,00 € …више о пројекту

 

4

"Унапређење Географског информационог система"

Како би се побољшали капацитети Ниша да идентифкује, интегрише у развојне процесе, управља и користи геопросторне податке, пројекатом „Унапређење Географског информационог система“, Град Ниш ће надоградити ГИС увођењем нових слојева из приоритетних области, обезбедити недостајуће функционалности (3Д анализа и визуализација, модул за управљање корисницима, алат за симулацију поплава, алат за праћење покретних објеката, развој подршке за онлине позадинске слојеве…) и израдити Android мобилну апликацију за приступ Географском инфармационом систему. Укупна вредност пројекта је 105.700,00 €. Пројекат је са 86.200,00 € подржала Европска унија (ЕУ) преко развојног програма ЕУ ПРО, који реализује УНОПС.

5

„Податке отвори, на мапи се створи“

Пројекат предстaвља техничку подршку Канцеларије Програму уједињених нација за развој (УНДП), а заједнички га реализују удружење Палго смарт и Град Ниш уз подршку УНДП-а и Канцеларије за ИТ Републике Србије. Циљ пројекта је увођење концепта и механизма процеса отварања података и отварање сетова података на веб презентацији Града Ниша и на националном Порталу отворених података, чиме се стварају услови за креирање потпуно нових услуга од стране трећих лица.

6

"Израда пројектно-техничке документације за мултифункионални објекат културе у Нишу“

Применом методологије одабира најбољег идејног решења уз спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса, спроведен је пројекат „Израда пројектно-техничке документације за мултифункионални објекат културе у Нишу“ из средстава буџета Града Ниша у износу од 6.090.000,00 РСД.

7

"Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих“

Како би се подигли капацитети Центра за иновативно предузетништво младих ДОО Ниш да се позиционира као институција која на регионалном ниову пружа помоћ стартап компанијама у процесу сазревања и представља стуб подршке младим предузећима како би могли да постану успешни и профитабилни. Канцеларија за локални економски развој у 2019. и 2020.години спроводи пројекат „Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих“ са циљем да континуирано повећава број стартап комапнија/тимова и пружи им подршку у раду.

8

Пројекат „Tomorrow”

Како би се сагледали главни стубови Енергетске уније, разменила знања и искуства између локалних самоуправа Европе и припремила „Мапа пута енергетске транзиције до 2050“ године, Град Ниш је отпочео трогодишњи пројекат „Tomoroow“. Пројекат финансира Европска унија у оквиру HORIZON 2020 програма, који се реализује у оквиру партнерства које предводи асоцијација Energy Cities. Укупна вредност пројекта је 1.499.767,50 €, а пројекат се у потпуности финансира средствима Европске Уније, док је вредност пројекта за Град Ниш 79.198,75 €.

9

"Јачање јавних служби за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа"

Како би се повећало учешће прихода који потичу од туризма, услуга, угоститељства-хотелијерства, заснованих на валоризацији градитељског и природног наслеђа Града Ниша, град спроводи пројекат „Јачање јавних служби за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа“. Пројекат је финансијски подржан од стране Француског Министарства за спољне послове и међународну сарадњу (МАЕДИ) са укупним износом од 3.292.960,00 РСД.

10

„ИНО-РЕГ: Иновациони екосистем као покретач регионалне конкурентности Нишавског округа“

Регионална развојна агенција Југ и Град Ниш, уз суфинансирање Развојне Агенције Србије, ће у 2020.години спровести пројекат „ИНО –РЕГ“. Пројекат има за циљ дефинисање области у којима Нишавски округ има критичну масу знања, капацитета и компетенција и у којима постоји иновациони потенцијал за позиционирање на глобалним тржиштима. Овај циљ оствариће се правилном расподелом ограничених ресурса, већим степеном активирања територијалног капитала, подршком Научно-технолошком парку, чиме ће се остварити убрзани економски развој Нишавског округа а тиме и већа територијална кохезија Републике Србије.

11

„Будући градови југоисточне Европе“

Извор финансирања ове петогодишње иницијативе је Европски институт за иновацију и технологију преко ClimateKic-a, којом се планира инклузивна и просперитетна трансформација одабраних делова града, у градовима учесницима из југоисточне Европе (Марибор, Сарајево, Скопље, Крижевци и Ниш). Град Ниш је отпочео припремне радње за нови циклус развојног планирања кроз овај пројекат, са намером да спреман дочека 2021.годину са догорочним планом развоја, узимајући у обзир одредбе Закона о планском систему. Град Ниш налази се у поступку израде Плана развоја града Ниша за период 2021.-2027. У питању је транспарентан процес израде најзначајнијег стратешког документа града Ниша коме се приступило на основу одлука Скупштине града донетим на седницама 27.02.2020. и 02.10.2020. год. Пакет са документим у вези са израдом Плана развоја града Ниша у периоду 2021.-2027. можете преузети на овом линку.

12

„Пројекат за одговорну власт“

Четворогодишњи пројекат УСАИД-а којим се, заједно са партнерима из Србије, реализују активности на унапређењу одоговрности локалне и националне власти. Град Ниш један је од шест партнера на пројекту. Пројекат подржава напоре на унапређењу учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу и надзору њиховог спровођења, подстичући локалне самоуправе да раде на транспарентнији и реактивнији начин. Трајање пројекта је од фебруара 2018. до фебруара 2022. Пројекат ће пружити техничку подршку и сарадњу у некој од бројних тема и областима које доприносе јачању принципа доброг управљања, грађанске партиципације, добре управе и одговорне и транспарентне јавне власти.

13

"Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“

Пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, а финансира Влада Шведске (СИДА), док је Град Ниш један од 5 ЈЛС учесника на пројекту. Пројектом ће се радити на јачању партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва кроз изградњу транспарентнијег приступа финансирању организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС, а у складу са локалним потребама. Као одабрана јединица локалне самоуправе, град ће преузети обавезу да транспарентније издваја финансијска средства за ОЦД пројекте, односно да примени транспарентније критеријуме и поступке при расподели јавних средстава и омогуће партиципативни приступ у дефинисању локалних приоритета. Град Ниш ће бити укључен у пројекат наредне две године. За пројекте ОЦД биће издвојено укупно 82.500 УСД.

14

„Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалном ниову“

У области реформе јавне управе у успостављању ефикасне, професионално и фискално одговорне администрације која пружа услугу високог квалитета грађанима и привреди, Град Ниш, преко Канцеларије за локални економски развој спроводи пројекат „Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалном ниову“, који представља техничку подршку Делегације Европске Уније у Републици Србији преко Сталне конференције градова и општина (СКГО).

15

„Здравље инвалида рада“

Да би се повећала доступност пружања здравствене и социјалне заштите члановима Удружења инвалида рада у циљу унапређења и побољшања њиховог општег здравља и социјалног благостања, Град Ниш спроводи пројекат „Здравље инвалида рада“. Носилац пројекта је Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“. Вредност пројекта, који се финансира из буџета Града Ниша, је 5.000.000 динара.

16

"Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану"

Град Ниш заједно са ЈКП Медиана учествује у програму develoPPP који финансира немачко савезно Министарство за економску сарадњу и развој преко Агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) са циљем да побољша стопу сакупљања и рециклаже стаклене амбалаже, развије регулаторна решења и подигне свест о значају рециклаже. У оквиру активности на територији града Ниша биће постављено 300 контејнера. Циљ пројекта је постићи 20% повећање стопе сакупљања и рециклаже стакла. Овај пројекат укључује 4 града и општине у Србији, 2 у Босни и Херцеговини и 2 у северној Македонији. Вредност пројекта за Град Ниш је 150.000 €. Период реализације: фебруар 2020. – октобар 2022. године.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.