window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Р Е Ш Е Њ Е о испуњености услова за избор привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације са утврђеном листом - Kler

Р Е Ш Е Њ Е о испуњености услова за избор привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације са утврђеном листом

На основу члана 17. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (,,Службени лист Града Ниша“, број 79/2023), у вези са расписаним Јавним позивом за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша“, број 89/2023), Комисија за реализацију мера енергетске санације дана 06.02.2024. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о допунама решења и испуњености услова за избор привредних субјеката
за спровођење мера енергетске санације
са утврђеном листом

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију Пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.
За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на електронску адресу: kler@gu.ni.rs

Актуелно

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА ЗГРАДЕ у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Ниша у 2023. години – ТРЕЋИ ПРЕСЕК –

Решењe са листом крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.