No data available!

Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану

Град Ниш заједно са ЈКП Медиана учествује у програму develoPPP који финансира немачко савезно Министарство за економску сарадњу и развој преко Агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) са циљем да побољша стопу сакупљања и рециклаже стаклене амбалаже, развије регулаторна решења и подигне свест о значају рециклаже. У оквиру активности на територији града Ниша биће постављено 300 контејнера. Циљ пројекта је постићи 20% повећање стопе сакупљања и рециклаже стакла. Овај пројекат укључује 4 града и општине у Србији, 2 у Босни и Херцеговини и 2 у северној Македонији. Вредност пројекта за Град Ниш је 150.000 €. Период реализације: фебруар 2020. – октобар 2022. године.

Актуелно

РЕШЕЊЕ – Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2022. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша

Р Е Ш Е Њ Е – ФОРМИРА СЕ ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У 2022. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ – о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији града Ниша у 2022. год.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.