Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану

Град Ниш заједно са ЈКП Медиана учествује у програму develoPPP који финансира немачко савезно Министарство за економску сарадњу и развој преко Агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) са циљем да побољша стопу сакупљања и рециклаже стаклене амбалаже, развије регулаторна решења и подигне свест о значају рециклаже. У оквиру активности на територији града Ниша биће постављено 300 контејнера. Циљ пројекта је постићи 20% повећање стопе сакупљања и рециклаже стакла. Овај пројекат укључује 4 града и општине у Србији, 2 у Босни и Херцеговини и 2 у северној Македонији. Вредност пројекта за Град Ниш је 150.000 €. Период реализације: фебруар 2020. – октобар 2022. године.

Актуелно

РЕШЕЊЕ Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023.годину-Mера подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности

Објављенo je Решење о изменама и допуни Решења са коначном ранг листом крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. Години

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за подршку развојa иновативних делатности

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.