window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА, ПРИКЉУЧЕЊЕМ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У 2023. ГОДИНИ - ЛИСТА КОРИСНИКА - Kler

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА, ПРИКЉУЧЕЊЕМ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У 2023. ГОДИНИ – ЛИСТА КОРИСНИКА

На основу Решење Градског већа број 1548-3/2023-03 од 26.10.2023. године, Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора, прикључењем на систем даљинског грејања, текста Јавног позива и Решењем са листом корисника за спровођење мере смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора прикључењем на систем даљинског грејања у 2023. години број 329-8/2024-03 Град Ниш објављује коначну листу корисника субвенције за прикључење на систем даљинског грејања.
Решење је објављено на званичној интернет страници Града Ниша (www.ni.rs) и Канцеларије за локални економски развој (www.investnis.rs) , као и на огласној табли органа и служби Града Ниша у улици Николе Пашића 24.

Актуелно

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА ЗГРАДЕ у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Ниша у 2023. години – ТРЕЋИ ПРЕСЕК –

Решењe са листом крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.