Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu

Grad Niš zajedno sa JKP Mediana učestvuje u programu develoPPP koji finansira nemačko savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj preko Agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) sa ciljem da poboljša stopu sakupljanja i reciklaže staklene ambalaže, razvije regulatorna rešenja i podigne svest o značaju reciklaže. U okviru aktivnosti na teritoriji grada Niša biće postavljeno 300 kontejnera. Cilj projekta je postići 20% povećanje stope sakupljanja i reciklaže stakla. Ovaj projekat uključuje 4 grada i opštine u Srbiji, 2 u Bosni i Hercegovini i 2 u severnoj Makedoniji. Vrednost projekta za Grad Niš je 150.000 €. Period realizacije: februar 2020. – oktobar 2022. godine.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.