window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Образовни потенцијали - Kler

Образовни потенцијали

Квалитет интелектуалног капацитета у Нишу базиран је на систему едукације који даје високо образоване људе у готово свим областима и посебно високо едуковани кадар у области техничких наука и компјутерских технологија. Међу 19 средњих школа, постоји и 5 техничких (електроника, ИТ и машинство), производња хране, економска и трговачка школа. За последњих 10 година око 3 000 ученика завршило је основну школу и 4 000 вишу.

Од оснивања Универитета у Нишу, пре више од пола века, до данас је:

Дипломирало студената73 312

Мастер студије је завршило7429

Магистарске студије је завршило2607

Докторске студије је завршило2207

Универзитет у Нишу укључен је у јединствени европски образовни простор у складу са највишим стандардима квалитета образовног, научноистраживачког и стручног рада и може се поредити са страним високошколским установама највишег ранга.

До данашњих дана Универзитет у Нишу је израстао у зрелу, складно развијену академску заједницу у чијем саставу ради тринаест факултета и то: Грађевинско – архитектонски факултет, Економски факултет, Електронски факултет, Машински факултет, Медицинкси факултет, Учитељски факултет у Врању, Правни факултет, Природно математички факултет, Технолошки факултет, Факултет уметности , Факултет заштите на раду, Факутлет спорта И физичког васпитања и Филозофски факултет.

Универзитет са 13 факултета у свом саставу, представља јаку интелектуалну основу за развој и успостављање партнерског односа са значајним привредним субјектима И локалном самоуправом, али и међународним институцијама. На свим факултетима Универзитета у Нишу обавља се научноистраживачки рад у области основних, примењених и развојних истраживања, а сви факултети Универзитета су организатори бројних научних скупова на националном нивоу и скупова са међународним учешћем. Универзитет у Нишу, преко факултета или директно, остварује билатералну И мултилатералну сарадњу са многим научним и образовним институцијама и асоцијацијама у земљи и иностранству.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.