Privredno ekonomski Savet Grada Niša

Privredno-ekonomski savet Grada Niša je stalno radno telo Gradskog Veća, koje prati sprovođenje planova i programa lokalnog ekonomskog razvoja, daje inicijative vezane za ekonomski razvoj i mišljenja o prioritetnim projektima, prati aktivnosti na promovisanju privrednih potencijala i razmatra strategije ekonomskog razvoja.Članovi su izabrani iz redova privrednika, stručnjaka iz oblasti ekonomije, preduzetnika i članova njihovih udruženja, predstavnika Univerziteta, udruženja građana, gradskih opština, mesnih zajednica. Članove je imenovalo Gradsko veće, rešenjem Gradonačelnika, dok su delokrug i način rada definisani Poslovnikom o radu Gradskog veća. Stručne i administrativne poslove za potrebe saveta obavlja Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte.

 

Dopis o zaduženju KLERP-a za PS

Imenovanje članova PS

Izvod iz poslovnika o radu Gradskog veća

Procedura izbora članova PES

Investirate u Nišu?

KLERP - vaša adresa za investicije.