Mediji

Poštovani predstavnici medija,

Ukoliko želite da uspostavite kontakt sa predstavnicima Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša ili imate pitanja iz delokruga rada KLER-a, molimo vas da nam se javite telefonom na broj 381 18 209 239 ili putem email-a na adresu kler@gu.ni.rs. U sadržaju nam dostavite pitanja, zahteve i slično kao i vaš kontakt telefon, kako bismo brzo i lako uspostavili komunikaciju.

Unapred se radujemo dobroj saradnji!

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša

Све
Vesti
Saopštenja
Javna obaveštenja
Javni pozivi
Javne nabavke
Konkursi
Galerije

REŠENjE Dodeljuju se bespovratna sredstva u vidu državne pomoći male vrednosti, predviđena Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2023.godinu-Mera podrške za MMSPP u cilju unapređenja konkurentnosti

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. Glasnik RS” br. 129/07,83/14 – dr. Zakon, 101/2016 i 47/2018), člana…

JAVNI POZIV za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti

Na osnovu člana 54. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 88/2008, 143/2016 i 18/2019), člana 2. Odluke o…

JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 54. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 88/2008, 143/2016 i 18/2019), člana 2. Odluke o…

DRUGI JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za saradnju i razvoj civilnog društva Grada Niša

Na osnovu Zaključka o pokretanju postupka za izbor kandidata za članove Saveta za saradnju i razvoj civilnog sektora Grada Niša…

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.