REŠENjE – dodeljuju se bespovratna sredstva u vidu državne pomoći male vrednosti, za podršku razvoja inovativnih delatnosti, predviđena Programom lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša za 2023. Godinu

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. Glasnik RS” br.129/07, 83/14 – dr. Zakon, 101/2016, 47/2018 i 111/2021-dr.zakon), člana 54. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, br. 88/08, 143/2016 i 18/2019), člana 2. Odluke o Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj („Službeni list Grada Niša“, broj 114/2020), člana 9. Odluke i budžetu Grada Niša za 2023. godinu („Službeni list Grada Niša“, broj 131/2022) a u skladu sa Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2023.godinu („Službeni list Grada Niša“,br.48/2023),
gradonačelnica Grada Niša je donela Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti, predviđenih Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2023. godinu. Rešenje je objavljeno na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Niša (www.investnis.rs) i na sajtu grada Niša (www.ni.rs).

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.