Naš tim

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte je stručni tim sastavljen od ekonomista, inženjera, pravnika-profesionalaca u lokalnoj administraciji. Njih 35 visoko obrazovanih i obučenih profesionalaca pokreće inicijative, daje rešenja i sprovodi svakodnevne aktivnosti, sadržane u misiji Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte. Tim posvećen razvoju lokalne i regionalne zajednice i fokusiran na:

  • Izradu strateških planova i programa kao i lokalnog pravnog okvira, u skladu sa strateškim ciljevima kroz privatno-javni dijalog sa participativnim učešćem predstavnika poslovne zajednice;
  • Poboljšanje usluga poslovnoj zajednici;
  • Bolje razumevanje potreba poslovne zajednice za izgradnju poslovnog okruženja kroz kontinuirane analize i stalno praćenje ekonomskih pokazatelja;
  • Smanjenje rizika i poboljšanje stabilnosti poslovanja;
  • Zapošljavanje, poboljšanje tržišta rada i ljudskih resursa;
  • Podršku inovacijama i novim idejama kao našeg pokretača razvoja;
  • Poboljšanje uslova za preduzetništvo, pokretanje preduzeća i poslovanje malih preduzeća;
  • Razvijanje infrastrukture koja će biti u funkciji lokalnog razvoja, u skladu sa potrebama i potencijalima lokalne ekonomije;
  • Poboljšanje politike kvaliteta i cena komunalnih usluga;
  • Poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici kroz više radnih mesta, veće plate i bolji standard građana.

Načelnik kancelarije

Dušan Radivojević

Načelnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte

Milena Mladenović

Asistent načelnika

Ana Radovanović

Poslovi međunarodne saradnje

Sektor za opšte poslove

Violeta Tesla

Rukovodilac Sektora za opšte poslove

Dragana Stojanović Krstić

Poslovi interne i eksterne komunikacije

Bojana Cekić

Poslovno tehnički sekretar

Marko Ljubenović

Poslovi interne i eksterne komunikacije

Miodrag Milošević

Šef Odseka za stručne poslove

Dejan Blagojević

Poslovi u vezi sa pripremom i sprovođenjem javnih nabavki

Miroslava Jovanović

Opšti pravni poslovi

Sektor za podršku ulaganjima i unapređenje poslovnog okruženja

Dragan Milovanović

Rukovodilac Sektora za podršku ulaganjima i unapređenje poslovnog okruženja

Tatjana Ilić

Poslovi unapređenja poslovnog okruženja

Predrag Mijajlović

Poslovi unapređenja poslovnog okruženja

Slobodan Čolaković

Šef Odseka za podršku realizaciji ulaganja

Jelena Petković

Poslovi unapređenja poslovnog okruženja

Aleksandar Mršić

Poslovi podrške realizaciji ulaganja

Darko Ković

Poslovi pripreme informacija za potencijalne ulagače

Miodrag Arsenijević

Poslovi podrške realizaciji ulaganja

Sektor za strateško planiranje i upravljanje projektima

Ivan Pavlović

Rukovodilac Sektora za planiranje i upravljanje projektima

Aleksandar Ždraljević

Šef Odseka za strateško planiranje

Branislav Milovanović

Poslovi strateškog planiranja

Milan Trifunović

Poslovi strateškog planiranja

Stela Jovanović

Šef Odseka za upravljanje projektima

Vesna Šurdilović

Poslovi upravljanja projektima

Ivana Knežević Spasović

Poslovi upravljanja projektima

Ljubiša Jakovljević

Poslovi upravljanja projektima

Sektor za opšte poslove

Mila Dimitrijević

Opšti pravni poslovi

Ljiljana Marković

Poslovno tehnički sekretar

Ljiljana Jovanović

Rukovodilac Sektora za pripremu i sprovođenje infrastrukturnih projekata

Perica Krsić

Šef Odseka za realizaciju infrastrukturnih projekata

Vesna Stojanović

Poslovi upravljanja infrastrukturnim projektima

Milena Tokalić

Poslovi upravljanja infrastrukturnim projektima

Tamara Stojković

Poslovi upravljanja infrastrukturnim projektima

Ana Todorović

Poslovi upravljanja infrastrukturnim projektima

Dragana Nenadov Stanković

Poslovi upravljanja infrastrukturnim projektima

Investirate u Nišu?

KLERP - vaša adresa za investicije.