KONAČNA LISTA KORISNIKA ZA SPROVOĐENjE MERA ZA SMANjENjE ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA ZA 2023. GODINU

OBJAVLjENA KONAČNA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SMANjENjE ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2023. GODINI

U skladu sa članom 16. Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2023. godini („Službeni list Grada Niša“ broj 98/2023“), Grad Niš objavljuje Konačnu listu korisnika sredstava za sufinansiranje sprovođenja mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2023. godini.

Konačna lista objavljena je na oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša (www.ni.rs), kao i na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (www.investnis.rs) dana 10.05. 2024. godine.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.