window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); РЕШЕЊЕ - додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, за подршку развоја иновативних делатности, предвиђена Програмом локалног економског развоја града Ниша за 2023. Годину - Kler

РЕШЕЊЕ – додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, за подршку развоја иновативних делатности, предвиђена Програмом локалног економског развоја града Ниша за 2023. Годину

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр.129/07, 83/14 – др. Закон, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08, 143/2016 и 18/2019), члана 2. Одлуке о Канцеларији за локални економски развој („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020), члана 9. Одлуке и буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 131/2022) а у складу са Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023.годину („Службени лист Града Ниша“,бр.48/2023),
градоначелница Града Ниша је донела Решење о додели бесповратних средстава за подршку развоја иновативних делатности, предвиђених Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023. годину. Решење је објављено на сајту Канцеларије за локални економски развој града Ниша (www.investnis.rs) и на сајту града Ниша (www.ni.rs).

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.