VI Lista krajnjih korisnika o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekta energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2023. godinu

Na osnovu člana 17. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ (,,Službeni list Grada Niša“, broj 79/2023), u vezi sa raspisanim Javnim pozivom za izbor privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša (,,Službeni list Grada Niša“, broj 89/2023),  Komisija za realizaciju mera energetske sanacije dana  08.07.2024. godine, donela je

 

R E Š E Nј E     

o dopunama rešenja i ispunjenosti uslova za izbor privrednih subjekata

za sprovođenje mera energetske sanacije

sa utvrđenom listom

          Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju Projekta  „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30.11.2027. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na elektronsku adresu: kler@gu.ni.rs

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.