window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ - Kler

ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ

На основу члана 2. став 1. тачка 1), члана 10. став 2. тачка 2) и члана 38. став 3. Закона о планском систему Републике Србије (,,Службени гласник Републике Србије“, број 30/2018) и члана 37. став 1. тачка 7) Статута Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),
Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана 25.04.2024.године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО
2026. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ

Актуелно

VI Листa крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА ЗГРАДЕ у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Ниша у 2023. години – ТРЕЋИ ПРЕСЕК –

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.