window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину - Kler

Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

Објављена je Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

 

На основу главе IV, члана 23. став 7. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта ,, Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (,,Службени лист Града Ниша“, бр. 79/2023), а у вези са главом X, став 7. Јавног позива за за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину (,,Службени лист Града Ниша“, бр. 118/2023), ставом II тачка 11) Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације бр. 3306/2023-01 од 14.09.2023. године, именована Комисија утврдила је Листу крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији града ниша за 2023. годину.

Листа крајљих корисника, објављена је на огласној табли Града Ниша, у улици Николе Пашића бр. 24, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs , као и званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, дана 24.05. 2024. године.

Актуелно

VI Листa крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА ЗГРАДЕ у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Ниша у 2023. години – ТРЕЋИ ПРЕСЕК –

Решењe са листом крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.