PROGRAM ZAPOŠLjAVANjA GRADA NIŠA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka 1), člana 10. stav 2. tačka 2) i člana 38. stav 3. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije (,,Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 30/2018) i člana 37. stav 1. tačka 7) Statuta Grada Niša (, Službeni list Grada Niša”, broj 88/2008, 143/2016 i 18/2019),
Skupština Grada Niša na sednici održanoj dana 25.04.2024.godine, donosi

O D L U K U

O USVAJANjU PROGRAMA ZAPOŠLjAVANjA GRADA NIŠA ZA PERIOD OD 2024. DO
2026. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.