ПКС, као партнер на пројекту „Будући градови југоситочне Европе“ је објавио конкурсну документацију за прикупљање понуда за услугу израде Плана развоја града Ниша 2021-2027

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.