ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу Решењa Градског већа број 956-1/2022-03 од 14.09.2022. године, Град Ниш објављује Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив).

Позивамо сва домаћинства да се јаве за следеће мере:

1. Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторима;
2. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;
3. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером под 2.);
4. Набавка и инсталација котлова на природни гас и или био масу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим;
5. Замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером под 4.);
6. Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач);
7. Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система;

Позивамо све стамбене заједнице да се јаве за следеће мере:

1. Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторима;
2. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;
3. Набавка и инсталација котлова на природни гас и или био масу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим;
4. Замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером под 3.);

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања, закључно са 15.10.2022. године.

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs и званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs или на шалтерима Градских управа Града Ниша, у улици Николе Пашића бр. 24, Ниш.

Пријаве на Јавни позив достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„Пријава по јавном позиву за суфинансирањe мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. години – НЕ ОТВАРАТИ”,

Комплетна пријава на Јавни позив се доставља са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте, поштом на адресу:

Град Ниш
Градска управа за органе Града и грађанска стања
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш
за Комисију за реализацију мера енергетске санације

или лично на писарници Градске управе за органе Града и грађанска стања, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658 или на е-mail: kler@gu.ni.rs

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.