КОРИСНА ДОКУМЕНТА

ЗакониПодзаконски актиОдлуке Града НишаПрограмиСтратешка документаИнформатор о раду

Закони

Закон о раду

Закон о раду

pdf-icon

Закон о локалној самоуправи

pdf-icon

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локане самоуправе

pdf-icon

Законн о слободном приступу информацијама од јавног значаја

pdf-icon

Закон о јавној својини

 

Подзаконски акти

pdf-icon

Уредба о условима и начину привлачења улагања 2018.

pdf-icon

Уредба о утврђивању програма подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години

pdf-icon

Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности.

 

Одлуке Града Ниша

pdf-icon

Статут Града Ниша

pdf-icon

Одлука о Канцеларији за локални економски развој и пројекте

pdf-icon

Одлука о грађевинском земљишту

 

Програми

Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2020. годину

Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2020. годину

Извештај о спроведеној Јавној расправи о ПЛЕР-у за 2020. год.

Извештај о спроведеној Јавној расправи о ПЛЕР-у за 2020. год.

Извештај о спроведеној јавној раправи о Програму развоја Града Ниша за 2020. годину

Извештај о спроведеној јавној раправи о Програму развоја Града Ниша за 2020. годину

Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину

Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о Програму локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о Програму локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину

pdf-icon

Програм развоја Града Ниша за 2018. годину

pdf-icon

Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину

pdf-icon

Програм економских реформи за Период од 2016. до 2018. године

pdf-icon

Програм развоја Града Ниша за 2017. годину

pdf-icon

Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непок

 

Стратешка документа Града Ниша

pdf-icon

Стратегија и политика развоја индустрије РС за период 2011-2020. године

pdf-icon

Акциони план за спровођење стратегије за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за 2015. са пројекцијом за 2016. годину

pdf-icon

Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. године

pdf-icon

Национална стратегија одрживог развоја за период 2008-2017. године

pdf-icon

Стратегија развоја и подршке индустрији информационих технологија

pdf-icon

Стратегија развоја слободних зона у РС за период 2011-2016. године

pdf-icon

Национална стратегија привредног развоја за период 2006-2012. године

pdf-icon

План руралног развоја нишавског округа за период 2012- 2021. године

pdf-icon

Ревизија стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020. године

pdf-icon

Програм развоја Града Ниша за 2016. годину

pdf-icon

Акциони план развоја Града Ниша за период 2015-2020. године

pdf-icon

Локални план управљања отпадом на територији Града Ниша за период 2011-2021. године

pdf-icon

Стратегија развоја туризма Града Ниша за период 2009-2016. године

pdf-icon

Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Града Ниша за период 2009-2013. године

 

Информатори

Информатор о раду Канцеларије за локални економски развој и пројекте

Информатор о раду Канцеларије за локални економски развој и пројекте