window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); РЕШЕЊЕ СА РАНГ ЛИСТОМ КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА - Kler

РЕШЕЊЕ СА РАНГ ЛИСТОМ КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

ОБЈАВЉЕНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА–КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

У складу са текстом Јавног позива за избор стамбених заједница–кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања и Решења о образовању Комисије за избор стамбених заједница–кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања (број: 682/2024-01 од 13.03.2024.), Град Ниш објављује Прелиминарну ранг листу стамбених заједница–кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања.
Прелиминарна ранг листа објављена је na огласној табли органа и служби Града Ниша у улици Николе Пашића 24, званичној интернет страници Града Ниша (www.ni.rs), као и на званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој (www.investnis.rs) дана 10.05. 2024. године.

Актуелно

VI Листa крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА ЗГРАДЕ у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Ниша у 2023. години – ТРЕЋИ ПРЕСЕК –

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.