PRELIMINARNA RANG LISTA STAMBENIH ZAJEDNICA–KANDIDATA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA PRIKLjUČENIH NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA – TREĆI PRESEK –

OBJAVLjENA PRELIMINARNA RANG LISTA STAMBENIH ZAJEDNICA–KANDIDATA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA PRIKLjUČENIH NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA

U skladu sa tekstom Javnog poziva za izbor stambenih zajednica–kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja i Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor stambenih zajednica–kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja (broj: 682/2024-01 od 13.03.2024.), Grad Niš objavljuje Preliminarnu rang listu stambenih zajednica–kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja.
Preliminarna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša (www.ni.rs), kao i na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (www.investnis.rs) dana 10.05. 2024. godine.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.