window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину - Kler

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину

Ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину

Објављена je прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ- трећи део 25.10.2021.

 1. Поштовани, брат и ја поседујемо породични стамбени објекат са уделом по 1/2 спратности По+Пр+1. Заменили би столарију у По и Пр као и улазна врата на кући. Моје питање је да ли да пријаву на конкурс подносимо одвојено или заједно.

Одговор: Уколико поседујете сву осталу валидну документацију, пријаву на конкурс подноси један од сувласника, уз оверену сагласност другог сувласника.

Напомена: Овим Јавним позивом није обухваћено финансирање столарије која се налази  између негрејаног и спољног простора (конкретно По и улазна врата у објекат  – зависно од ситуације на терену).

 1. Поштовани, имам питање у вези замене столарије у стану који се налази у стамбеној згради. Стан је купљен на моје име, а у њему живи мајка. Ја сам се удала и одселила.

Да ли она може да конкурише за замену столарије и какав је поступак у том случају?

Одговор: Право на подношење пријаве имају власници/сувласници непокретности са пребивалиштем на истој адреси на којој се води непокретност за коју аплицира.

 1. Поштовани, покушавам да се региструјем за замену котла и уградњу соларних панела. Али не знам где треба да се пријавим преко интернета и дали је то могуће?

Имам документа да приложим али не могу наћи интернет страницу за пријаву и прилог докумената.

Одговор: Поштовани, није могуће аплицирати онлајн. Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs,  или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. Добар дан, данас сам касно видела позив за заинтересоване у Градској кући који желе да уграде соларне колекторе. Заинтересована сам за уградњу на породичној кући, па Вас молим да ми пошаљете мејлом шта је све потребно од документације и која је процедура за уградњу. Претпостављам да постоји и прорачун оквирних улагања по kwH, па ако можете и то да ми пошаљете.

Одговор: Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs,  или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш

 1. Поштовани, хтела бих да конкуришем за замену столарије, али имам неке недоумице. Предала сам захтев за легализацију објекта 2014. године, кућа се налази на плацу који није пренешен на име мог свекра, свекар је у међувремену умро, тако да је наследник мој супруг. Порез за кућу измирујемо редовно и процес легализације биће у наредном периоду завршен. Можемо ли конкурисати за субвенције државе за замену столарије.

Одговор: Подносилац пријаве у овом случају подноси обавештењe Градске управе за грађевинарство – Сектор за озакоњење као доказ да је покренут поступак озакоњења, оставинско решење (где се јасно види да је предмет оставине земљиште и непокретност за коју се аплицира). Уверење о измиреном порезу на имовину на име наследника, или ако се још увек порез на имовину води на умрло лице – доказ да је покренут поступак промене пореског обвезника.

 1. Поштовани, пишем вам у вези недоумице са конкурсом који сте расписали за суфинансирање енергетске санације породичних кућа. У конкурсу пише да дајете до 50% средстава од укупне цене радова. Шта се дешава ако рецимо добијемо 20% или 30% и онда нисмо у могућности да реализујемо пројекат, да ли у том случају можемо да одустанемо ?

Одговор: Пре подношења пријаве потребно је да вам изабрани привредни субјект изради предмер и предрачун радова/профактуру. У предмеру и предрачуну /профактури се јасно види укупна вредност инвестиције и можете рачунати на:

(1) 50% укупног пријављеног износа из профактуре са ПДВ – ом, или

(2) 50% износа прихватљиве јединичне цене са ПДВ – ом (која се добија множењем количине и прихватљиве јединичне цене) за набавку добара која су предвиђена Јавним позивом.

У том тренутку ћете знати и колики ће бити ваш део финансијских обавеза, па ћете моћи да процените да ли имате финансијске могућности за дату ивестицију.

 1. Поштовани, у јавном позиву за суфинансирање мера енегретске санације породичних кућа стоји на страни 3 IV A) за грађане власнике породичних кућа или станова мора да садржи 1) потписан и попуњен Пријавни образац (формуар) за суфинсирање мера енергетске ефикасноти , са потребним подацима о мери за коју се конкурише, ЧИЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ОБРАЗАЦ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА СТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ /ФАСАДНИХ/ ЕЛЕМЕНАТА И ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈНОГ СИСТЕМА моје питање је да ли је саставни део пријавног формулара образац који је већ физички део пријавног формулара (питања о стању куће површина, спољни зидови, начин грејања , постојећи прозори на објекту са фотографијама прозора) или је то неки посебан образац који треба прибавити, а кога нема у склопу документације коју сам преузела са сајта.

Одговор: Ради се о образцу који је саставни део Пријавног формулара који је потребно попунити и потписати. Налази се у склопу конкурсне документације коју можете преузети на сајту www.ni.rs и www.investnis.rs.

 1. Поштовани, поводом јавног позива за замену столарије молим вас за објашњење. Нејасноћа је у вези легалности куће, пише да се  захтев може поднети ако је поднет захтев за озакоњење,  кућа се налази у Брзом Броду, и сами знате да је у овом насељу 90% нелегализованих кућа, па су због тога и људи из општине ишли од куће до куће и подносили смо захтеве за озакоњење(2016г)(што и пише у решењу које вам шаљем,) 2017г сви добијају решење о рушењу јер су рекли да то тако формално мора, због процедуре! После тога се ништа није дешавало, нико из насеља није добијао никакве позиве, папире и сл, рекли су нам да чекамо јер је у процесу, шаљем вам решење које имам, и решење о порезу које плаћамо. Молим вас да ми кажете да ли имам право да учествујем у конкурсу, хвала.

Одговор: Уколико је поднет захтев за озакоњење објекта, власник има право на субвенцију. Потребно је уз осталу обавезну документацију доставите и обавештење Градске управе за грађевинарство – Сектор за озакоњење да је објекат у поступку озакоњења.

 1. Поштовани, зграда у ул. Обреновићева 82 има равну плочу која много цури, пропушта воду у згради. Интересује ме, да ли имамо права на субвенцију Града Ниша за адаптацију плоче где је потребно урадити и термичку и хидро изолацију?

Одговор: Предмет конкурса је енергетска санација објеката, па је самим тим обухваћено субвенционисање средстава за постављање само термоизолације. Поред тога,  додавање слоја у склопу конструкције равног крова и израда хидроизоације представљају радове који подразумевају израду техничке документације и исходовање решења по Закону о планирању и изградњи.

 1. Поштовани, молим Вас за одговор, да ли нам привредни субјекат (Прилог 2, Јавни позив за субвенцију мера) може издати предрачун/профактуру, уколико је прикупљање остале документације за учешће у Јавном позиву у току?

Да ли постоји услов да имамо комплетну осталу документацију неопходну за учешће на јавном конкурсу, да би нам предрачун био издат од стране привредног субјекта?

Одговор: Привредни субјект вам може издати предрачун/профактуру. Поседовање остале документације није услов за издавање предрачуна/профактуре.

 1. 12. Поштовани, молим Вас за информацију да ли власник стана који жели да конкурише за субвенцију за замену столарије мора да буде пријављен на адресу објекта за који жели да конкурише.

Одговор: Власник стана који жели да конкурише за субвенцију мора бити пријављен на адреси објекта за који жели да конкурише.

 1. Питање везано за замену столарије: да ли могу доставити профактуру за замену постојеће столарије новом, алуминијумском столаријом, или може бити искључиво у питању пвц столарија

Одговор: Можете доставити профактуру за замену постојеће столарије новом, алуминијумском столаријом.

 1. 14. Интересује ме замена столарије па сам у недоумици која улазна врата подлежу субвенцији. Конкретно имам улазна врата, па степениште, па још једна врата за улаз у ходник. Која од ових врата да ставим у предрачуну за конкурс?

Одговор: Може се конкурисати за замену врата од грејаног ка негрејаном простору. Дакле, могуће је заменити врата стана, ка негрејаном ходничком простору, док улазна врата у објекат којима се улази у негрејани ходнички простор не подлежу субвенционисању.

 1. 15. Стан делимо брат и ја. У стану живим само ја. Сви рачуни по судском решењу су на моје име. Порез плаћамо обоје. Пријаву за замену столарије подносим ја. Питање је да ли ми је потребна и сагласност брата и уколико је потребна да ли треба бити оверена код нотара и да ли је потребно да се на увид да и његово измиривање пореза?

Одговор: Потребна је сагласност сувласника оверена код нотара. Такође, неопходна је и потврда о измиреном порезу оба сувласника.

 1. Молим Вас да ми одговорите да ли зграда има право да конкурише за субвенције за замену улазних врата у зграду? Заменом истих унутрашњост зграде би у зимским условима била топлија а унутрашњи зидови не би били изложени спљњим температурама.

Одговор: Улазна врата у објекат којима се улази у негрејани ходнички простор не подлежу субвенционисању.

 1. 17. Поштовани, у питању је породична кућа која је у листу непокретности уписана са два власника која имају по ½ удела на објекту. Пријаву предаје један од власника уз писмену сагласност другог (иако су два домаћинства у питању)? Питање се односи на изјаву о приходима чланова домаћинства. Обзиром да предајемо једну пријаву, да ли попуњавамо једну изјаву о приходима чланова домаћинства или да попуни свако домаћинство посебно?

Одговор: Можете попунити једна изјава о приходима чланова домаћинства.

 1. 18. Поштовани, породична кућа за коју желимо да се пријавимо на конкурс за суфинансирање мера енергетске санације – уградњу и набавку материјала за термичку изолацију спољних зидова и кровова, подељена је на два дела и има два власника.

Међутим, један од власника дела је заражен вирусом КОВИД – 19.

Имајући у виду наведено, власници предметне непокретности желе да овласте адвоката да поднесе пријаву у њихово име и за њихов рачун. Стога, молимо да нам доставите информацију да ли је могуће да власници предметне непокретности овласте адвоката да предузме наведене радње уместо њих.

Одговор: Могуће је овластити адвоката овлашћењем  за предузимање свих потребних мера за пријављивање на конкурс за суфинансирање мера енергетске санације.

 1. Поштовани, имам једно питање у вези са заменом прозора. Шта ако фирма за прављење прозора нама грађанима закасни са доставом предрачуна са ценом прозора?

Одговор: Рок за подношење пријава крајњих корисника на Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. год. продужен је до 01.11.2021. године.

 1. Поштовани, да ли ће након спровођења мере 1 или мере 2 бити потребна израда Еабората о енергетској ефикасности или пројекат, што ће проузроковати додатне трошкове за крањег корисника?

Одговор: Управа за грађевинарство је надлежна управа за издавање решења и обавештења при извођењу радова. Јавни позив односи се на суфинансирање мера енергетске санације и не ослобађа корисника обавезе прибављања потребних аката.

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-други део 14.10.2021.

 1. У документу Јавни-позив-енергетска-санација, део “IV ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ” под А (за грађање власнике станова). Ставка 6 садржи фотокопију извода из листа непокретности не старијег од 6 месеци као и под тачком 7, а. се тражи исти документ. Да ли је потребан тај један исти документ под тачком 6 и 7-а (извод из листа непокретности) или су то 2 различита документа?

Одговор: У тексту Јавног позива у глави IV, став А), тачка 6) обавезан је документ за све грађане који се пријављују.

У тексту Јавног позива у глави IV, став А), тачка 7) обавезан је документ само за грађане чији је објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи (као доказ о легалности стамбеног објекта).

 1. Да ли и ролетне на прозорима спадају у пројекат суфинансирања с’ обзиром да врше изолацију лети?

Одговор: Не, ролетне нису предмет суфинансирања овим позивом.

 1. У вези јавног конкурса за суфинансирање грађана који сте расписали, тачније за замену столарије на вратима и прозорима. Ради о класичном стану у стамбеној згради.

Стан је у власништву мог оца који је преминуо пре три месеца. Оставинска расправа је у току. Мој отац је у свим папирима, а и систем га види као власника. У тестаменту који је оставио мој отац, ја сам наследник стана, а мајка има доживотно право коришћења стана. Питање би било, како попунити формулар када је у питању власник стана и чланови породице који живе у стану, а да то буде исправно и да могу да конкуришем за замену столарије.

Одговор: Можете поднети пријаву на конкурс уколико располажете правноснажним и извршним оставинским решењем у коме сте проглашени за наследника предметне непокретности у вези које желите да аплицирате за неку од мера које произилазе из Јавног позива. Уз оставинско решење потребно је приложити извод из листа непокретности, као и доказ да  је пред катастром започео поступак прекњижења.

 1. Интересује ме да ли ја као власник стана у стамбеној згради имам право на субвенцију (уколико испуним све услове) за ПВЦ столарију?

Зграда је грађена 1992.год и има ПВЦ столарију која у једној просторији (прозор је у питању) од почетка не дихтује добро, а при том је једна страна зида спољни зид.

Зграда има централно грејање-градска топлана.

Одговор: Уколико испуњавате услове који су прописани Јавним позивом за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину имате право учешћа на конкурсу.

 1. Поштовање, пријавио би се за конкурс Града Ниша за спровођење мера енергетске санације. Од документације имам све потребно, али имам једну недоумицу у вези исте. Наиме један од докумената потребан за конкурс је „Извод из непокретности“. Сходно томе да је кућа у којој живим уписана као непокретност припадања моме оцу, а по оставинском решењу је припало мени, ја поседујем документ (печатиран са датумом) који ми је издао катастар да сам у процесу прекњижења куће на своје име.

Да ли ја могу копију тог документа да предам уз документацију и да ли у том слуцају требам да извадим горе поменути „Извод из непокретности“, сходно томе да је кућа још увек на очевом имену? Такође из катастра поседујем и потврду где сам платио и извршио конверзију земљишта из статуса „на коришћење“ на статус „у власништву“ где је статус заведен на моје име.

Одговор: Потребно је приложити Извод из листа непокретности, оставинско решење као и доказ да  је пред катастром започео поступак прекњижења. Можете доставити и потврду да је земљиште у вашем власништву, јер то је корак који претходи прекњижењу.

 1. Да ли могу да конкуришем за замену само улазних врата у стан, пошто су ми прозори и балконска врата у одличном стању?

Одговор: Можете конкурисати за замену улазних врата, уз напомену да врата која уграђујете морају да задовоље коефицијент пролаза топлоте U ≤ 1,6 W/m²K.

 1. Да ли постоји услов од ког материјала мора бити столарија, пошто се не разумем у оне коефицијенте ефикасности?

Одговор: Не постоји услов од ког материјала треба бити столарија коју уграђујете.

Услов је да спољна столарија испуњава следеће минималне техничке карактеристике

(U – коефицијент пролаза топлоте):

U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата, U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата.

 1. Да ли постоји нека максимална сума субвенције по једном домаћинству?

Одговор: Не постоји максимална сума субвенције по једном домаћинству за меру 1, 2, 3 и 4.

За меру 5 – максимална укупна средства подстицаја могу износити до 120.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави.

Град Ниш ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном крајњем кориснику алтернативно, и то до:

(1) 50% укупног пријављеног износа из профактуре са ПДВ – ом, или:

(2) 50% износа прихватљиве јединичне цене са ПДВ – ом, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за меру са ПДВ-ом, шта год је од ова два износа мање.

 1. Пише да је пријавни обазац потребно приложити, поред оригинала, још 2 копије и да треба да буде потписано и оверено. Оверено од стране кога?

Одговор: Пријавни образац – оригинал који се прилаже потписује подносилац пријаве, након тога ископирати га у два примерка. Није потребно оверавати фотокопије.

 1. Поштовани, занима ме да ли могу да конкуришем за замену спољних прозора и врата која се налазе на поткровљу (јер су од дрвета и застарела и не дихтују добро плус се грејемо на струју ТА пећ), али не за прозоре и врата које су на приземљу куће? Или мора цела столарија да се мења, а не тако појединачно.

Одговор: Можете да конкуруришете за замену спољних прозора и врата. Не морате да мењате столарију на целој кући.

 1. Занима да ли се можемо пријавити за термоизолацију једног дела зида куће, а не свих зидова куће? Јер само на северном делу зида није урађена термоизолација.

Одговор: За меру 1 средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне зидове стамбених објеката.

 1. Поштовани, да ли је могуће пријавити се за изолацију само једне етаже стамбене куће?

Одговор: За меру 1 средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката.

 1. Да ли се уместо очитане личне карте пунолетног члана домаћинства може приложити фотокопија пасоша и фотокопија личне карте (у питању је лична карта са чипом). Један од чланова домаћинства је на привременом боравку у иностранству и тренутно нема могућност очитавања личне карте са чипом па би фотокопија пасоша служила као доказ о адреси пребивалишта.

Одговор: Може се приложити фотокопија пасоша.

Уколико је лична карта са чипом не може се прилагати њена обострана фотокопија,  већ само очитана лична карта. Уколико је у питању лична карта која нема чип, може се приложити обострана фотокопија.

 1. Поштовани, имам питање везано за субвенције суфинансирања за термичку изолацију за зидове. Да ли је могуће конкурисати уколико могу да урадим само једну стамбену јединицу топлотном изолацијом. Кућа има две стамбене јединице у смислу приземља и I спрата. Ја би конкурисао само за први спрат.

Одговор: За меру 1 средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката.

 1. Скоро сам купио стан где је завршена сва потребна документација, пребачен је на мене, плаћен порез итд… Али нисам стигао рачун за струју да пребацим на моје име и сада када предам документацију власник стана биће једно име, док на рачуну за струју биће друго име. Да ли испуњавам услове за учествовање у конкурсу или не?

Одговор: Уколико испуњавате све услове из Јавног позива који су описани у  глави I можете се пријавити на конкурс.

 1. Сестра и ја смо сувласници куће по решењу о наслеђивању, при чему ја у кући живим, а она не. Ја подносим захтев уз њену сагласност. Да ли се та сагласност оверава код нотара?

Одговор: Да, сагласност сувласника мора бити оверена код јавног бележника.

Да ли је потребан доказ о измиреном порезу на моје име или и њен?

Одговор: Потребна су уверења о измиреним порезима на оба имена.

 1. Да ли је почела пријава за субвенцију за замену столарије у становима и где могу да преузмем списак са неопходном документацијом и образац за пријаву?

Одговор: Јавни позив је у току. Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. На основу расписаног Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину, поставио бих питање како да конкурише лице које није власник породичне куће, која је уписана у поседовни лист, и поседовни лист се води на умрло лице, који није власник већ сувласник, власник у овом случају отац умро, оставински поступак је у току, на адреси од рођења, није мењана адреса, живи са породицом.

Одговор: Можете поднети пријаву на конкурс уколико располажете правноснажним и извршним оставинским решењем у коме сте проглашени за наследника предметне непокретности са било којим уделом (власник/сувласник) у вези које желите да аплицирате за неку од мера које произилазе из Јавног позива. Уз оставинско решење потребно је приложити извод из листа непокретности, као и доказ да  је пред катастром започео поступак прекњижења.

 1. Да ли се у оквиру субвенције признају спољна улазна врата ПВЦ врата, а конструкција метална.

Одговор: Можете конкурисати за замену улазних врата, уз напомену да врата која уграђујете морају да задовоље коефицијент пролаза топлоте U ≤ 1,6 W/m²K.

 1. Могу ли да конкуришем за замену светларника на кући који је део грејаног простора, а остала столарија и улазна врата су већ замењени?

Одговор: Можете конкурисати за замену светларника, уколико се светларник налази у делу објекта који се греје.

 1. Mолим вас да ми доставите формуларе за пријаву на конкурсу за субвенцију уградњу соларног система грејања на породичној кући.

Одговор: Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. Јавили би смо се за субвенцију за столарију, па нас интересује једна ствар. Мењали би смо прозоре на застакљеној тераси (на којој је мањи кухињски сто и столице и користи се за ручавање, коју смо сами застаклили још од усељења 1975.год), а прозоре од трпезарије испред које је тераса не би мењали. Исто би то урадили на тераси испред спаваће себе коју смо такође самостално застаклили, а прозор и балконска врата на спаваћој соби не би мењали. С обзиром да се грејемо на струју (термо акумулационе пећи) доста нам значе те застакљене терасе. Самим тим што прозоре испред којих су терасе не би мењали  надамо се да је овај наш предлог прихватљив.

Одговор: Овим ЈП за меру 3 предвиђена је замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата из грејаног простора ка негрејаном простору тј није могуће заменити прозоре на застакљеној тераси.

 

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-први део 06.10.2021.

 1. Да ли су крајњи корисници у становима где су улазна врата из заједничког ходника у обавези да поред свих прозора замене и улазна врата ПВЦ вратима. Ово питање је из разлога што знамо из искуства да се у становима уграђују метална сигурносна а не ПВЦ или алуминијумска врата (која се обично уграђују на кућама) и која су доста скупља.

Одговор: Крајњи корисници нису у обавези да поред свих прозора замене и улазна врата ПВЦ вратима.

 1. Да ли се у ситуацији где већ постоје старе ролетне а које се налазе у склопу прозора (видљиве само из стана) приликом обрачуна квадратуре узима укупна висина или само висина прозора (слика таквог прозора)?

Одговор: У ситуацији где већ постоје старе ролетне (које се налазе се у склопу прозора)  приликом обрачуна квадратуре узима се, зависно од ситуације на терену и детаља уградње:

1. укупна висина, у случају кад купац захтева прозоре без ролетни (неопходно је прозор повећати за висину старе кутије ролетне),

2. висина прозора, у случају кад купац захтева прозоре са ролетнама.

 1. Како се издаје профактура корисницима који хоће додатне елементе на прозорима (ролетне, комарнике, подпрозорске даске, окапнице) или хоће виши квалитет од понуђеног у нашој пријави што се тиче бољих карактеристика, (шестокоморни профил, треће стакло, трећу дихтунг гуму, бољи оков или пак столарију у боји) тј. да ли се профактура издаје по прихватљивој јединичној цени а разлика регулише са крајњим корисником или издајемо профактуру по већој цени са свим додацима. Ово све из разлога да крајњем кориснику не издамо погрешну профактуру и да он само због тога буде  одбијен.

Одговор: Крајњи корисник има право да наручи прозор бољих карактеристика од оног у понуди. Град Ниш финансира максимално износ који се рачуна 50% од количине из профактуре са прихватљивом ценом за ову меру (до 14000по м²). Сав износ преко тога сноси купац, и на тај начин је потребно вршити обрачун. На пример, купац потражује шестокоморни профил са термо стаклом које је пуњено аргоном који нпр. кошта 20.000 динара по м² за 50 м² површине. Укупан износ по предрачуну је 1.000.000 динара. Град суфинансира 50% од 14.000 динара*50 м², што значи 350.000 динара. Разлику сноси купац. Напомена: у ову цену је урачуната демонтажа, монтажа и радови на завршној обради око уграђених прозора. Издајете профактуру по већој цени са свим додацима, али са јасном спецификацијом свих елемената.

 1. Да ли изјаве које потписује власник објекта, као и изјава о приходима чланова домоћинства мора бити оверена код јавног бележника или не?

Одговор: Не. Изјаве које потписује власник објекта не морају бити оверене код јавног бележника.

 1. Пошто се кућа налази на две парцеле да ли је потребан поседовни лист за обе парцеле?

Одговор: Да. Потребан је лист непокретности за обе парцеле.

 1. Поштовани, може ли стамбена заједница због недовољно средстава да се пријави само за један део потребних радова, нпр. само за изолацију равног крова ако се пријављује за меру 2 или само за замену улазних врата и стаклених светларника степеништа ако се пријављује за меру 4?

Одговор: Стамбена заједница може да се пријави за меру 2 – за извођење изолације равног крова.

Међутим, додавање новог слоја термоизолације захтева замену свих постојећих слојева равног крова (напомена: додавање нових слојева у кровној конструкцији подразумева прибављање Решења о одобрењу за извођење радова).

Стамбена заједница не може да се пријави за меру 4 – за уградњу улазних врата зграде и  светларника, јер су то отвори који нису предмет овог позива (отвор између негрејаног и спољног простора).

 1. Да ли постоји Конкурс, ако је икако могуће да ми пошаљете или је потребно да дођем, лично, на шалтер са потребном документацијом…наравно потребна ми је информација и шта је потребно од документације, како би доказала да је стан у мом власништву.

Одговор: Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. Власник сам наслеђеног стана у коме од скоро живимо али је моје пребивалиште и чланова домаћинства и даље на другој адреси (адресе из личне карте). Да ли имам право на подношење пријаве? Која се адреса у том случају наводи у пријавном обрасцу, предметна локација стана или адреса из личне карте подносиоца пријаве?

Одговор: Право на подношење пријаве имају власници стамбене јединице са пребивалиштем на истој адреси на којој се води стамбена јединица.

 1. Да ли је потребно да се замени сва столарија у стану, нпр. да ли може да се замене само прозори, а не и балконска врата (она су у добром стању)?

Одговор: Није потребно заменити сву столарију у стану, могуће је делимично заменити столарију.

 1. Кућа је изграђена са грађевинском дозволом и у катастру је уписана као својина на моје име, као и плац на коме је изграђена. Имајући у обзир да је кућа у одређеној мери изолована и да је замењен део столарије искористио бих прилику за доделу субвенције за побољшање енергетске ефикасности објекта како бих читав посао око изолације и замене столарије привео крају. Надам се да након кратког описа правног и грађевинског стања објекта можете да ми кажете да ли испуњавам услове за пријаву на конкурс ?

Одговор: Поштовани, испуњавате услове за пријаву на конкурс.  Напомена: Јавним позивом дефинисано је да подносилац пријаве може конкурисати искључиво за једну меру.

 1. Да ли је могуће променити улазна врата стана?

Одговор: Да, могуће је заменити улазна врата стана.

 1. Након добијања понуде (цене) од привредног субјекта, коме даље треба да се обрате купци?

Одговор: Сва упутства налазе се у Јавном позиву у глави VI  Место и рок достављања пријава.

https://investnis.rs/srlat/aktuelnost/javni-poziv-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-grada-nisa-za-2021-godinu/

 1. Да ли је привредни субјекат у обавези да се придржава цене из понуде или могу да се јаве одступања? (нпр. да ли може да привредни субјекат понуди трослојно стакло на захтев купаца, иако је у јавном позиву за привредне субјекте понуђено двослојно)

Одговор: Крајњи корисник има право да наручи прозор бољих карактеристика од оног у понуди.

 1. Колики проценат финансирају Република Србија и Град Ниш односу на укупну цену?

Одговор: Град Ниш финансира максимално износ који се рачуна 50% од количине из профактуре са прихватљивом ценом за ову меру (до 14000по м²). Сав износ преко тога сноси купац, и на тај начин је потребно вршити обрачун. На пример, купац потражује шестокоморни профил са термо стаклом које је пуњено аргоном који нпр. кошта 20.000 динара по м² за 50 м² површине. Укупан износ по предрачуну је 1.000.000 динара. Град суфинансира 50% од 14.000 динара*50 м², што значи 350.000 динара. Разлику сноси купац. Напомена: у ову цену је урачуната демонтажа, монтажа и радови на завршној обради око уграђених прозора. Издајете профактуру по већој цени са свим додацима, али са јасном спецификацијом свих елемената.

 1. Да ли постоји горњи лимит за висину тражених средстава (да ли предност имају захтеви који су у укупном износу нижи, то не пише у критеријумима…)

Одговор: Не постоји лимит за висину тражених средстава.

Уколико се два захтева оцене истим бројем бодова и имају исти фактор искоришћавања површине К, предност имају подносиоци пријава код којих је износ субвенције Града мањи.

 1. Да ли су квалификовани понуђачи са производима истог квалитета и уједначених цена (да не морам да тражим техничке карактеристике и упоређујем цене од свих који су на списку)

Одговор: Привредни субјекти који су изабрани и који се налазе на попису Решења Градског већа Града Ниша о формирању коначне ранг листе од 21.09.2021. године, испуњавају услове и рангирани су према критеријумима који произилазе из чл. 19. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, а ближе су одређени у глави VI Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењеу мера енергетске санације у домаћинствима  на територији Града Ниша. У том смислу, подносилац пријаве као крајњи корисник има могућност слободног избора међу изабраним привредним субјектима по принципу за њега најбољег односа цене производа и квалитета истог.

 1. Где и у које време се доставља документација по основу јавног позива за спровођење мера енергетске санације у граду Нишу?

Одговор: Сва упутства налазе се у Јавном позиву у глави VI  Место и рок достављања пријава.

https://investnis.rs/srlat/aktuelnost/javni-poziv-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-grada-nisa-za-2021-godinu/

 1. Привредни субјекат са листе кога одабере крајњи корисник има право да крајњем кориснику пре почетка извођења радова наплати 50% укупне вредности уговорених радова/добара/услуга, а по закљученом појединачном-тространом уговору са крањим корисником и на основу достављене профактуре. На који начин и по којој формули када крајњи корисник дође код привредног субјекта израчунава износ који уплаћује Град? Ако се крајњи корисник одлучи за скупљи профил или нпр. профил у боји уплата крајњег корисника ће бити математички већа од 50% фактуре. Како се издаје профактура корисницима који хоће додатне елементе на прозорима (ролетне, комарнике, подпрозорске даске, окапнице) или хоће виши квалитет од понуђеног у нашој пријави што се тиче бољих карактеристика, (шестокоморни профил, треће стакло, трећу дихтунг гуму, бољи оков или пак столарију у боји) тј. да ли се профактура издаје по прихватљивој јединичној цени  а разлика регулише са крајњим корисником или издајемо профактуру по већој цени са свим додацима?

Одговор: Град Ниш ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном крајњем кориснику за меру 3 или 4, алтернативно, и то до:

(1) 50% укупног пријављеног износа из профактуре са ПДВ – ом, или:

(2) 50% износа прихватљиве јединичне цене са ПДВ – ом, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом, шта год је од ова два износа мање. Прихватљива јединична цена за меру 3 или 4 са ПДВ – ом износи до 14.000,00 динара по квадратном метру за прозоре и балконска врата, односно до 20.000,00 динара по квадратном метру за улазна врата. Крајњи корисник има право да наручи прозор бољих карактеристика од оног у понуди. Издајете профактуру са јасном спецификацијом свих елемената. Разлику сноси крајњи корисник

 1. Доказ и извршеном плаћању од стране крајњег корисника Директан корисник доставља Граду у року од 3 дана од дана извршеног плаћања. Шта се сматра доказом (општа уплатница на име крајњег корисника, а у корист привредног субјекта) о извршеној уплати?

Одговор: Доказом о уплати сматра се извод са текућег рачуна привредног субјекта на коме се евидентирају општи подаци крајњег корисника.

 1. Рок плаћања је 45 дана од дана достављања записника Комисије о провери реализације активности сходно поднетој пријави (по пријави о завршетку радова крајњег корисника) и испостављеног исправног рачуна директног корисника. Рачун би требао да у збиру буде једнак уплати крајњег корисника и уплати Града?

Одговор: Да.

 1. Да ли извод из листа непокретности мора да буде издат и оверен од стране РГЗ-а или може извод који је одштампан са сајта РГЗ-а?

Одговор: Прихватаће се лист непокретности издат од стране РГЗ-а или одштампан и оверен код нотара.

 1. Да ли је неопходно да чланови домаћинства буду пријављени на адреси објекта где се врши инвестиција?

Одговор: Подносилац захтева као и чланови домаћинства који се наводе у пријави, морају имати пријављено пребивалиште на адреси где се врши инвестиција.

23        Где могу да се нађу све потребне информације о конкурсу ?

Одговор: https://investnis.rs/srlat/aktuelnost/javni-poziv-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-grada-nisa-za-2021-godinu/

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. Где може да се добије пријавни образац?

Одговор: Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. Ако је поднет захтев за превођење пословно-стамбеног објекта у стамбени и ако поседујем елаборат о томе, да ли може да се конкурише?

Одговор: Можете да конкуришете уколико је окончан поступак превођења у катастру тј уколико поседујете акт из ког видимо да је Ваш објекат стамбени.

 1. Ако имам решење о озакоњењу објекта, а није извршена промена у листу непокретности код РГЗ-а да ли могу да конкуришем?

Одговор: У овом случају потребно је да уз Извод из листа непокретности из РГЗ-а на коме се види забележба да је објекат у поступку озакоњења, приложити и Решење о озакоњењу.

 1. Ако дете има 16 година и поседује личну карту, да ли је потребно уверење о пребивалишту за децу?

Одговор: Уколико дете поседује биометријску личну карту потребно је поднети очитану личну карту.

 1. Да ли равни кровови на стамбеним зградама подлежу изолацији – коси кров лагани?

Одговор: Да, равни кровови подлежу изолацији.

 1. Да ли у замену столарије спадају светларници на стамбеним зградама?

Одговор: Обзиром да се светларници налазе у негрејаном простору, не спадају у столарију која се финансира овим позивом.

 1. Да ли прозори на подрумским просторијама  стамбених зграда могу да се  замене овим конкурсом ?

Одговор: Не, прозори на подрумским просторијама не спадају у столарију која се финансира овим позивом.

 1. Објекат није легализован, Захтев за легализацију је поднео супруг који је преминуо а захтев није решен, ( други захтев није поднешен) тако да ће уверење који  они прибаве гласити на име њеног покојног супруга.  Живи са сином, он је приватни предузетник конкурисао би, да ли је потребна потврда о измиреним обавезама по основу фирме.

Одговор: Како је Јавним позивом за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину у глави I, став 1. тачка (2) , као и главом IV, став 1. тачка (7), алинеја е), предвиђено да на конкурсу могу учествовати и лица која су покренула поступак озакоњења у вези непокретности за коју се пријављују за неку од мера. У случају да је поступак покренут од стране лица које је у међувремену преминуло, наследници као правни следбеници имају право да учествују на јавном конкурсу, с тим да су у обавези да доставе обавештење Градске управе за грађевинарство-Сектор за озакоњење да је објекат у поступку озакоњења и правноснажно и извршно оставинско решење где се јасно види да је подносилац пријаве на конкурс, наследник непокретности за коју се аплицира.

 1. Стамбена заједница – објекат је надграђен, тај део зграде  није легализован (инвеститор   у притвору).  Желе да  конкуришу за  реконструкцију фасаде.

Одговор: Стамбена заједница нема право да конкурише за објекат који није легализован / није у поступку озакоњења.

 1. Зашто се тражи Изјава о приходима чланова домаћинства јер пише да су подаци информативног карактера и неће се користити или утицати на бодовање?

Одговор: Изјаве о приходима чланова домаћинства која чини саставни део обавезне конкурсне документације, а која је информативног карактера и која се неће користити ни утицати на бодовање подносиоца пријаве, користиће се у сврху статистике из разлога што се овај Пројекат на територији Града Ниша, као јединице локалне самоуправе, спроводи по први пут (пилот пројекат).

 

 

Актуелно

VI Листa крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА ЗГРАДЕ у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Ниша у 2023. години – ТРЕЋИ ПРЕСЕК –

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.