Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-други део 14.10.2021.

 1. У документу Јавни-позив-енергетска-санација, део “IV ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ” под А (за грађање власнике станова). Ставка 6 садржи фотокопију извода из листа непокретности не старијег од 6 месеци као и под тачком 7, а. се тражи исти документ. Да ли је потребан тај један исти документ под тачком 6 и 7-а (извод из листа непокретности) или су то 2 различита документа?

Одговор: У тексту Јавног позива у глави IV, став А), тачка 6) обавезан је документ за све грађане који се пријављују.

У тексту Јавног позива у глави IV, став А), тачка 7) обавезан је документ само за грађане чији је објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи (као доказ о легалности стамбеног објекта).

 1. Да ли и ролетне на прозорима спадају у пројекат суфинансирања с’ обзиром да врше изолацију лети?

Одговор: Не, ролетне нису предмет суфинансирања овим позивом.

 1. У вези јавног конкурса за суфинансирање грађана који сте расписали, тачније за замену столарије на вратима и прозорима. Ради о класичном стану у стамбеној згради.

Стан је у власништву мог оца који је преминуо пре три месеца. Оставинска расправа је у току. Мој отац је у свим папирима, а и систем га види као власника. У тестаменту који је оставио мој отац, ја сам наследник стана, а мајка има доживотно право коришћења стана. Питање би било, како попунити формулар када је у питању власник стана и чланови породице који живе у стану, а да то буде исправно и да могу да конкуришем за замену столарије.

Одговор: Можете поднети пријаву на конкурс уколико располажете правноснажним и извршним оставинским решењем у коме сте проглашени за наследника предметне непокретности у вези које желите да аплицирате за неку од мера које произилазе из Јавног позива. Уз оставинско решење потребно је приложити извод из листа непокретности, као и доказ да  је пред катастром започео поступак прекњижења.

 1. Интересује ме да ли ја као власник стана у стамбеној згради имам право на субвенцију (уколико испуним све услове) за ПВЦ столарију?

Зграда је грађена 1992.год и има ПВЦ столарију која у једној просторији (прозор је у питању) од почетка не дихтује добро, а при том је једна страна зида спољни зид.

Зграда има централно грејање-градска топлана.

Одговор: Уколико испуњавате услове који су прописани Јавним позивом за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину имате право учешћа на конкурсу.

 1. Поштовање, пријавио би се за конкурс Града Ниша за спровођење мера енергетске санације. Од документације имам све потребно, али имам једну недоумицу у вези исте. Наиме један од докумената потребан за конкурс је „Извод из непокретности“. Сходно томе да је кућа у којој живим уписана као непокретност припадања моме оцу, а по оставинском решењу је припало мени, ја поседујем документ (печатиран са датумом) који ми је издао катастар да сам у процесу прекњижења куће на своје име.

Да ли ја могу копију тог документа да предам уз документацију и да ли у том слуцају требам да извадим горе поменути „Извод из непокретности“, сходно томе да је кућа још увек на очевом имену? Такође из катастра поседујем и потврду где сам платио и извршио конверзију земљишта из статуса „на коришћење“ на статус „у власништву“ где је статус заведен на моје име.

Одговор: Потребно је приложити Извод из листа непокретности, оставинско решење као и доказ да  је пред катастром започео поступак прекњижења. Можете доставити и потврду да је земљиште у вашем власништву, јер то је корак који претходи прекњижењу.

 1. Да ли могу да конкуришем за замену само улазних врата у стан, пошто су ми прозори и балконска врата у одличном стању?

Одговор: Можете конкурисати за замену улазних врата, уз напомену да врата која уграђујете морају да задовоље коефицијент пролаза топлоте U ≤ 1,6 W/m²K.

 1. Да ли постоји услов од ког материјала мора бити столарија, пошто се не разумем у оне коефицијенте ефикасности?

Одговор: Не постоји услов од ког материјала треба бити столарија коју уграђујете.

Услов је да спољна столарија испуњава следеће минималне техничке карактеристике

(U – коефицијент пролаза топлоте):

U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата, U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата.

 1. Да ли постоји нека максимална сума субвенције по једном домаћинству?

Одговор: Не постоји максимална сума субвенције по једном домаћинству за меру 1, 2, 3 и 4.

За меру 5 – максимална укупна средства подстицаја могу износити до 120.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави.

Град Ниш ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном крајњем кориснику алтернативно, и то до:

(1) 50% укупног пријављеног износа из профактуре са ПДВ – ом, или:

(2) 50% износа прихватљиве јединичне цене са ПДВ – ом, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за меру са ПДВ-ом, шта год је од ова два износа мање.

 1. Пише да је пријавни обазац потребно приложити, поред оригинала, још 2 копије и да треба да буде потписано и оверено. Оверено од стране кога?

Одговор: Пријавни образац – оригинал који се прилаже потписује подносилац пријаве, након тога ископирати га у два примерка. Није потребно оверавати фотокопије.

 1. Поштовани, занима ме да ли могу да конкуришем за замену спољних прозора и врата која се налазе на поткровљу (јер су од дрвета и застарела и не дихтују добро плус се грејемо на струју ТА пећ), али не за прозоре и врата које су на приземљу куће? Или мора цела столарија да се мења, а не тако појединачно.

Одговор: Можете да конкуруришете за замену спољних прозора и врата. Не морате да мењате столарију на целој кући.

 1. Занима да ли се можемо пријавити за термоизолацију једног дела зида куће, а не свих зидова куће? Јер само на северном делу зида није урађена термоизолација.

Одговор: За меру 1 средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне зидове стамбених објеката.

 1. Поштовани, да ли је могуће пријавити се за изолацију само једне етаже стамбене куће?

Одговор: За меру 1 средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката.

 1. Да ли се уместо очитане личне карте пунолетног члана домаћинства може приложити фотокопија пасоша и фотокопија личне карте (у питању је лична карта са чипом). Један од чланова домаћинства је на привременом боравку у иностранству и тренутно нема могућност очитавања личне карте са чипом па би фотокопија пасоша служила као доказ о адреси пребивалишта.

Одговор: Може се приложити фотокопија пасоша.

Уколико је лична карта са чипом не може се прилагати њена обострана фотокопија,  већ само очитана лична карта. Уколико је у питању лична карта која нема чип, може се приложити обострана фотокопија.

 1. Поштовани, имам питање везано за субвенције суфинансирања за термичку изолацију за зидове. Да ли је могуће конкурисати уколико могу да урадим само једну стамбену јединицу топлотном изолацијом. Кућа има две стамбене јединице у смислу приземља и I спрата. Ја би конкурисао само за први спрат.

Одговор: За меру 1 средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката.

 1. Скоро сам купио стан где је завршена сва потребна документација, пребачен је на мене, плаћен порез итд… Али нисам стигао рачун за струју да пребацим на моје име и сада када предам документацију власник стана биће једно име, док на рачуну за струју биће друго име. Да ли испуњавам услове за учествовање у конкурсу или не?

Одговор: Уколико испуњавате све услове из Јавног позива који су описани у  глави I можете се пријавити на конкурс.

 1. Сестра и ја смо сувласници куће по решењу о наслеђивању, при чему ја у кући живим, а она не. Ја подносим захтев уз њену сагласност. Да ли се та сагласност оверава код нотара?

Одговор: Да, сагласност сувласника мора бити оверена код јавног бележника.

Да ли је потребан доказ о измиреном порезу на моје име или и њен?

Одговор: Потребна су уверења о измиреним порезима на оба имена.

 1. Да ли је почела пријава за субвенцију за замену столарије у становима и где могу да преузмем списак са неопходном документацијом и образац за пријаву?

Одговор: Јавни позив је у току. Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. На основу расписаног Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину, поставио бих питање како да конкурише лице које није власник породичне куће, која је уписана у поседовни лист, и поседовни лист се води на умрло лице, који није власник већ сувласник, власник у овом случају отац умро, оставински поступак је у току, на адреси од рођења, није мењана адреса, живи са породицом.

Одговор: Можете поднети пријаву на конкурс уколико располажете правноснажним и извршним оставинским решењем у коме сте проглашени за наследника предметне непокретности са било којим уделом (власник/сувласник) у вези које желите да аплицирате за неку од мера које произилазе из Јавног позива. Уз оставинско решење потребно је приложити извод из листа непокретности, као и доказ да  је пред катастром започео поступак прекњижења.

 1. Да ли се у оквиру субвенције признају спољна улазна врата ПВЦ врата, а конструкција метална.

Одговор: Можете конкурисати за замену улазних врата, уз напомену да врата која уграђујете морају да задовоље коефицијент пролаза топлоте U ≤ 1,6 W/m²K.

 1. Могу ли да конкуришем за замену светларника на кући који је део грејаног простора, а остала столарија и улазна врата су већ замењени?

Одговор: Можете конкурисати за замену светларника, уколико се светларник налази у делу објекта који се греје.

 1. Mолим вас да ми доставите формуларе за пријаву на конкурсу за субвенцију уградњу соларног система грејања на породичној кући.

Одговор: Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. Јавили би смо се за субвенцију за столарију, па нас интересује једна ствар. Мењали би смо прозоре на застакљеној тераси (на којој је мањи кухињски сто и столице и користи се за ручавање, коју смо сами застаклили још од усељења 1975.год), а прозоре од трпезарије испред које је тераса не би мењали. Исто би то урадили на тераси испред спаваће себе коју смо такође самостално застаклили, а прозор и балконска врата на спаваћој соби не би мењали. С обзиром да се грејемо на струју (термо акумулационе пећи) доста нам значе те застакљене терасе. Самим тим што прозоре испред којих су терасе не би мењали  надамо се да је овај наш предлог прихватљив.

Одговор: Овим ЈП за меру 3 предвиђена је замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата из грејаног простора ка негрејаном простору тј није могуће заменити прозоре на застакљеној тераси.

 

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-први део 06.10.2021.

 1. Да ли су крајњи корисници у становима где су улазна врата из заједничког ходника у обавези да поред свих прозора замене и улазна врата ПВЦ вратима. Ово питање је из разлога што знамо из искуства да се у становима уграђују метална сигурносна а не ПВЦ или алуминијумска врата (која се обично уграђују на кућама) и која су доста скупља.

Одговор: Крајњи корисници нису у обавези да поред свих прозора замене и улазна врата ПВЦ вратима.

 1. Да ли се у ситуацији где већ постоје старе ролетне а које се налазе у склопу прозора (видљиве само из стана) приликом обрачуна квадратуре узима укупна висина или само висина прозора (слика таквог прозора)?

Одговор: У ситуацији где већ постоје старе ролетне (које се налазе се у склопу прозора)  приликом обрачуна квадратуре узима се, зависно од ситуације на терену и детаља уградње:

1. укупна висина, у случају кад купац захтева прозоре без ролетни (неопходно је прозор повећати за висину старе кутије ролетне),

2. висина прозора, у случају кад купац захтева прозоре са ролетнама.

 1. Како се издаје профактура корисницима који хоће додатне елементе на прозорима (ролетне, комарнике, подпрозорске даске, окапнице) или хоће виши квалитет од понуђеног у нашој пријави што се тиче бољих карактеристика, (шестокоморни профил, треће стакло, трећу дихтунг гуму, бољи оков или пак столарију у боји) тј. да ли се профактура издаје по прихватљивој јединичној цени а разлика регулише са крајњим корисником или издајемо профактуру по већој цени са свим додацима. Ово све из разлога да крајњем кориснику не издамо погрешну профактуру и да он само због тога буде  одбијен.

Одговор: Крајњи корисник има право да наручи прозор бољих карактеристика од оног у понуди. Град Ниш финансира максимално износ који се рачуна 50% од количине из профактуре са прихватљивом ценом за ову меру (до 14000по м²). Сав износ преко тога сноси купац, и на тај начин је потребно вршити обрачун. На пример, купац потражује шестокоморни профил са термо стаклом које је пуњено аргоном који нпр. кошта 20.000 динара по м² за 50 м² површине. Укупан износ по предрачуну је 1.000.000 динара. Град суфинансира 50% од 14.000 динара*50 м², што значи 350.000 динара. Разлику сноси купац. Напомена: у ову цену је урачуната демонтажа, монтажа и радови на завршној обради око уграђених прозора. Издајете профактуру по већој цени са свим додацима, али са јасном спецификацијом свих елемената.

 1. Да ли изјаве које потписује власник објекта, као и изјава о приходима чланова домоћинства мора бити оверена код јавног бележника или не?

Одговор: Не. Изјаве које потписује власник објекта не морају бити оверене код јавног бележника.

 1. Пошто се кућа налази на две парцеле да ли је потребан поседовни лист за обе парцеле?

Одговор: Да. Потребан је лист непокретности за обе парцеле.

 1. Поштовани, може ли стамбена заједница због недовољно средстава да се пријави само за један део потребних радова, нпр. само за изолацију равног крова ако се пријављује за меру 2 или само за замену улазних врата и стаклених светларника степеништа ако се пријављује за меру 4?

Одговор: Стамбена заједница може да се пријави за меру 2 – за извођење изолације равног крова.

Међутим, додавање новог слоја термоизолације захтева замену свих постојећих слојева равног крова (напомена: додавање нових слојева у кровној конструкцији подразумева прибављање Решења о одобрењу за извођење радова).

Стамбена заједница не може да се пријави за меру 4 – за уградњу улазних врата зграде и  светларника, јер су то отвори који нису предмет овог позива (отвор између негрејаног и спољног простора).

 1. Да ли постоји Конкурс, ако је икако могуће да ми пошаљете или је потребно да дођем, лично, на шалтер са потребном документацијом…наравно потребна ми је информација и шта је потребно од документације, како би доказала да је стан у мом власништву.

Одговор: Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. Власник сам наслеђеног стана у коме од скоро живимо али је моје пребивалиште и чланова домаћинства и даље на другој адреси (адресе из личне карте). Да ли имам право на подношење пријаве? Која се адреса у том случају наводи у пријавном обрасцу, предметна локација стана или адреса из личне карте подносиоца пријаве?

Одговор: Право на подношење пријаве имају власници стамбене јединице са пребивалиштем на истој адреси на којој се води стамбена јединица.

 1. Да ли је потребно да се замени сва столарија у стану, нпр. да ли може да се замене само прозори, а не и балконска врата (она су у добром стању)?

Одговор: Није потребно заменити сву столарију у стану, могуће је делимично заменити столарију.

 1. Кућа је изграђена са грађевинском дозволом и у катастру је уписана као својина на моје име, као и плац на коме је изграђена. Имајући у обзир да је кућа у одређеној мери изолована и да је замењен део столарије искористио бих прилику за доделу субвенције за побољшање енергетске ефикасности објекта како бих читав посао око изолације и замене столарије привео крају. Надам се да након кратког описа правног и грађевинског стања објекта можете да ми кажете да ли испуњавам услове за пријаву на конкурс ?

Одговор: Поштовани, испуњавате услове за пријаву на конкурс.  Напомена: Јавним позивом дефинисано је да подносилац пријаве може конкурисати искључиво за једну меру.

 1. Да ли је могуће променити улазна врата стана?

Одговор: Да, могуће је заменити улазна врата стана.

 1. Након добијања понуде (цене) од привредног субјекта, коме даље треба да се обрате купци?

Одговор: Сва упутства налазе се у Јавном позиву у глави VI  Место и рок достављања пријава.

https://investnis.rs/srlat/aktuelnost/javni-poziv-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-grada-nisa-za-2021-godinu/

 1. Да ли је привредни субјекат у обавези да се придржава цене из понуде или могу да се јаве одступања? (нпр. да ли може да привредни субјекат понуди трослојно стакло на захтев купаца, иако је у јавном позиву за привредне субјекте понуђено двослојно)

Одговор: Крајњи корисник има право да наручи прозор бољих карактеристика од оног у понуди.

 1. Колики проценат финансирају Република Србија и Град Ниш односу на укупну цену?

Одговор: Град Ниш финансира максимално износ који се рачуна 50% од количине из профактуре са прихватљивом ценом за ову меру (до 14000по м²). Сав износ преко тога сноси купац, и на тај начин је потребно вршити обрачун. На пример, купац потражује шестокоморни профил са термо стаклом које је пуњено аргоном који нпр. кошта 20.000 динара по м² за 50 м² површине. Укупан износ по предрачуну је 1.000.000 динара. Град суфинансира 50% од 14.000 динара*50 м², што значи 350.000 динара. Разлику сноси купац. Напомена: у ову цену је урачуната демонтажа, монтажа и радови на завршној обради око уграђених прозора. Издајете профактуру по већој цени са свим додацима, али са јасном спецификацијом свих елемената.

 1. Да ли постоји горњи лимит за висину тражених средстава (да ли предност имају захтеви који су у укупном износу нижи, то не пише у критеријумима…)

Одговор: Не постоји лимит за висину тражених средстава.

Уколико се два захтева оцене истим бројем бодова и имају исти фактор искоришћавања површине К, предност имају подносиоци пријава код којих је износ субвенције Града мањи.

 1. Да ли су квалификовани понуђачи са производима истог квалитета и уједначених цена (да не морам да тражим техничке карактеристике и упоређујем цене од свих који су на списку)

Одговор: Привредни субјекти који су изабрани и који се налазе на попису Решења Градског већа Града Ниша о формирању коначне ранг листе од 21.09.2021. године, испуњавају услове и рангирани су према критеријумима који произилазе из чл. 19. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, а ближе су одређени у глави VI Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењеу мера енергетске санације у домаћинствима  на територији Града Ниша. У том смислу, подносилац пријаве као крајњи корисник има могућност слободног избора међу изабраним привредним субјектима по принципу за њега најбољег односа цене производа и квалитета истог.

 1. Где и у које време се доставља документација по основу јавног позива за спровођење мера енергетске санације у граду Нишу?

Одговор: Сва упутства налазе се у Јавном позиву у глави VI  Место и рок достављања пријава.

https://investnis.rs/srlat/aktuelnost/javni-poziv-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-grada-nisa-za-2021-godinu/

 1. Привредни субјекат са листе кога одабере крајњи корисник има право да крајњем кориснику пре почетка извођења радова наплати 50% укупне вредности уговорених радова/добара/услуга, а по закљученом појединачном-тространом уговору са крањим корисником и на основу достављене профактуре. На који начин и по којој формули када крајњи корисник дође код привредног субјекта израчунава износ који уплаћује Град? Ако се крајњи корисник одлучи за скупљи профил или нпр. профил у боји уплата крајњег корисника ће бити математички већа од 50% фактуре. Како се издаје профактура корисницима који хоће додатне елементе на прозорима (ролетне, комарнике, подпрозорске даске, окапнице) или хоће виши квалитет од понуђеног у нашој пријави што се тиче бољих карактеристика, (шестокоморни профил, треће стакло, трећу дихтунг гуму, бољи оков или пак столарију у боји) тј. да ли се профактура издаје по прихватљивој јединичној цени  а разлика регулише са крајњим корисником или издајемо профактуру по већој цени са свим додацима?

Одговор: Град Ниш ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити појединачном крајњем кориснику за меру 3 или 4, алтернативно, и то до:

(1) 50% укупног пријављеног износа из профактуре са ПДВ – ом, или:

(2) 50% износа прихватљиве јединичне цене са ПДВ – ом, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом, шта год је од ова два износа мање. Прихватљива јединична цена за меру 3 или 4 са ПДВ – ом износи до 14.000,00 динара по квадратном метру за прозоре и балконска врата, односно до 20.000,00 динара по квадратном метру за улазна врата. Крајњи корисник има право да наручи прозор бољих карактеристика од оног у понуди. Издајете профактуру са јасном спецификацијом свих елемената. Разлику сноси крајњи корисник

 1. Доказ и извршеном плаћању од стране крајњег корисника Директан корисник доставља Граду у року од 3 дана од дана извршеног плаћања. Шта се сматра доказом (општа уплатница на име крајњег корисника, а у корист привредног субјекта) о извршеној уплати?

Одговор: Доказом о уплати сматра се извод са текућег рачуна привредног субјекта на коме се евидентирају општи подаци крајњег корисника.

 1. Рок плаћања је 45 дана од дана достављања записника Комисије о провери реализације активности сходно поднетој пријави (по пријави о завршетку радова крајњег корисника) и испостављеног исправног рачуна директног корисника. Рачун би требао да у збиру буде једнак уплати крајњег корисника и уплати Града?

Одговор: Да.

 1. Да ли извод из листа непокретности мора да буде издат и оверен од стране РГЗ-а или може извод који је одштампан са сајта РГЗ-а?

Одговор: Прихватаће се лист непокретности издат од стране РГЗ-а или одштампан и оверен код нотара.

 1. Да ли је неопходно да чланови домаћинства буду пријављени на адреси објекта где се врши инвестиција?

Одговор: Подносилац захтева као и чланови домаћинства који се наводе у пријави, морају имати пријављено пребивалиште на адреси где се врши инвестиција.

23        Где могу да се нађу све потребне информације о конкурсу ?

Одговор: https://investnis.rs/srlat/aktuelnost/javni-poziv-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-grada-nisa-za-2021-godinu/

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. Где може да се добије пријавни образац?

Одговор: Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  , или на шалтерима Градског услужног центра, Николе Пашића 24, Ниш.

 1. Ако је поднет захтев за превођење пословно-стамбеног објекта у стамбени и ако поседујем елаборат о томе, да ли може да се конкурише?

Одговор: Можете да конкуришете уколико је окончан поступак превођења у катастру тј уколико поседујете акт из ког видимо да је Ваш објекат стамбени.

 1. Ако имам решење о озакоњењу објекта, а није извршена промена у листу непокретности код РГЗ-а да ли могу да конкуришем?

Одговор: У овом случају потребно је да уз Извод из листа непокретности из РГЗ-а на коме се види забележба да је објекат у поступку озакоњења, приложити и Решење о озакоњењу.

 1. Ако дете има 16 година и поседује личну карту, да ли је потребно уверење о пребивалишту за децу?

Одговор: Уколико дете поседује биометријску личну карту потребно је поднети очитану личну карту.

 1. Да ли равни кровови на стамбеним зградама подлежу изолацији – коси кров лагани?

Одговор: Да, равни кровови подлежу изолацији.

 1. Да ли у замену столарије спадају светларници на стамбеним зградама?

Одговор: Обзиром да се светларници налазе у негрејаном простору, не спадају у столарију која се финансира овим позивом.

 1. Да ли прозори на подрумским просторијама  стамбених зграда могу да се  замене овим конкурсом ?

Одговор: Не, прозори на подрумским просторијама не спадају у столарију која се финансира овим позивом.

 1. Објекат није легализован, Захтев за легализацију је поднео супруг који је преминуо а захтев није решен, ( други захтев није поднешен) тако да ће уверење који  они прибаве гласити на име њеног покојног супруга.  Живи са сином, он је приватни предузетник конкурисао би, да ли је потребна потврда о измиреним обавезама по основу фирме.

Одговор: Како је Јавним позивом за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину у глави I, став 1. тачка (2) , као и главом IV, став 1. тачка (7), алинеја е), предвиђено да на конкурсу могу учествовати и лица која су покренула поступак озакоњења у вези непокретности за коју се пријављују за неку од мера. У случају да је поступак покренут од стране лица које је у међувремену преминуло, наследници као правни следбеници имају право да учествују на јавном конкурсу, с тим да су у обавези да доставе обавештење Градске управе за грађевинарство-Сектор за озакоњење да је објекат у поступку озакоњења и правноснажно и извршно оставинско решење где се јасно види да је подносилац пријаве на конкурс, наследник непокретности за коју се аплицира.

 1. Стамбена заједница – објекат је надграђен, тај део зграде  није легализован (инвеститор   у притвору).  Желе да  конкуришу за  реконструкцију фасаде.

Одговор: Стамбена заједница нема право да конкурише за објекат који није легализован / није у поступку озакоњења.

 1. Зашто се тражи Изјава о приходима чланова домаћинства јер пише да су подаци информативног карактера и неће се користити или утицати на бодовање?

Одговор: Изјаве о приходима чланова домаћинства која чини саставни део обавезне конкурсне документације, а која је информативног карактера и која се неће користити ни утицати на бодовање подносиоца пријаве, користиће се у сврху статистике из разлога што се овај Пројекат на територији Града Ниша, као јединице локалне самоуправе, спроводи по први пут (пилот пројекат).

 

 

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.