No data available!

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

 

Revidirana preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

Objavljena je preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NAJČEŠĆA PITANjA I ODGOVORI- treći deo 25.10.2021.

  1. Poštovani, brat i ja posedujemo porodični stambeni objekat sa udelom po 1/2 spratnosti Po+Pr+1. Zamenili bi stolariju u Po i Pr kao i ulazna vrata na kući. Moje pitanje je da li da prijavu na konkurs podnosimo odvojeno ili zajedno.

Odgovor: Ukoliko posedujete svu ostalu validnu dokumentaciju, prijavu na konkurs podnosi jedan od suvlasnika, uz overenu saglasnost drugog suvlasnika.

Napomena: Ovim Javnim pozivom nije obuhvaćeno finansiranje stolarije koja se nalazi između negrejanog i spoljnog prostora (konkretno Po i ulazna vrata u objekat – zavisno od situacije na terenu).

2. Poštovani, imam pitanje u vezi zamene stolarije u stanu koji se nalazi u stambenoj zgradi. Stan je kupljen na moje ime, a u njemu živi majka. Ja sam se udala i odselila.

Da li ona može da konkuriše za zamenu stolarije i kakav je postupak u tom slučaju?

Odgovor: Pravo na podnošenje prijave imaju vlasnici/suvlasnici nepokretnosti sa prebivalištem na istoj adresi na kojoj se vodi nepokretnost za koju aplicira.

3. Poštovani, pokušavam da se registrujem za zamenu kotla i ugradnju solarnih panela. Ali ne znam gde treba da se prijavim preko interneta i dali je to moguće?

Imam dokumenta da priložim ali ne mogu naći internet stranicu za prijavu i prilog dokumenata.

Odgovor: Poštovani, nije moguće aplicirati onlajn. Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Niša www.ni.rs i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs, ili na šalterima Gradskog uslužnog centra, Nikole Pašića 24, Niš.

4. Dobar dan, danas sam kasno videla poziv za zainteresovane u Gradskoj kući koji žele da ugrade solarne kolektore. Zainteresovana sam za ugradnju na porodičnoj kući, pa Vas molim da mi pošaljete mejlom šta je sve potrebno od dokumentacije i koja je procedura za ugradnju. Pretpostavljam da postoji i proračun okvirnih ulaganja po kwH, pa ako možete i to da mi pošaljete.

Odgovor: Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Niša www.ni.rs i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs, ili na šalterima Gradskog uslužnog centra, Nikole Pašića 24, Niš

5. Poštovani, htela bih da konkurišem za zamenu stolarije, ali imam neke nedoumice. Predala sam zahtev za legalizaciju objekta 2014. godine, kuća se nalazi na placu koji nije prenešen na ime mog svekra, svekar je u međuvremenu umro, tako da je naslednik moj suprug. Porez za kuću izmirujemo redovno i proces legalizacije biće u narednom periodu završen. Možemo li konkurisati za subvencije države za zamenu stolarije.

Odgovor: Podnosilac prijave u ovom slučaju podnosi obaveštenje Gradske uprave za građevinarstvo – Sektor za ozakonjenje kao dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja, ostavinsko rešenje (gde se jasno vidi da je predmet ostavine zemljište i nepokretnost za koju se aplicira). Uverenje o izmirenom porezu na imovinu na ime naslednika, ili ako se još uvek porez na imovinu vodi na umrlo lice – dokaz da je pokrenut postupak promene poreskog obveznika.

6. Poštovani, pišem vam u vezi nedoumice sa konkursom koji ste raspisali za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća. U konkursu piše da dajete do 50% sredstava od ukupne cene radova. Šta se dešava ako recimo dobijemo 20% ili 30% i onda nismo u mogućnosti da realizujemo projekat, da li u tom slučaju možemo da odustanemo ?

Odgovor: Pre podnošenja prijave potrebno je da vam izabrani privredni subjekt izradi predmer i predračun radova/profakturu. U predmeru i predračunu /profakturi se jasno vidi ukupna vrednost investicije i možete računati na:

(1) 50% ukupnog prijavljenog iznosa iz profakture sa PDV – om, ili

(2) 50% iznosa prihvatljive jedinične cene sa PDV – om (koja se dobija množenjem količine i prihvatljive jedinične cene) za nabavku dobara koja su predviđena Javnim pozivom.

U tom trenutku ćete znati i koliki će biti vaš deo finansijskih obaveza, pa ćete moći da procenite da li imate finansijske mogućnosti za datu ivesticiju.

7. Poštovani, u javnom pozivu za sufinansiranje mera enegretske sanacije porodičnih kuća stoji na strani 3 IV A) za građane vlasnike porodičnih kuća ili stanova mora da sadrži 1) potpisan i popunjen Prijavni obrazac (formuar) za sufinsiranje mera energetske efikasnoti , sa potrebnim podacima o meri za koju se konkuriše, ČIJI JE SASTAVNI DEO OBRAZAC KOJI SE ODNOSI NA STANjE GRAĐEVINSKIH /FASADNIH/ ELEMENATA I POSTOJEĆEG GREJNOG SISTEMA moje pitanje je da li je sastavni deo prijavnog formulara obrazac koji je već fizički deo prijavnog formulara (pitanja o stanju kuće površina, spoljni zidovi, način grejanja , postojeći prozori na objektu sa fotografijama prozora) ili je to neki poseban obrazac koji treba pribaviti, a koga nema u sklopu dokumentacije koju sam preuzela sa sajta.

Odgovor: Radi se o obrazcu koji je sastavni deo Prijavnog formulara koji je potrebno popuniti i potpisati. Nalazi se u sklopu konkursne dokumentacije koju možete preuzeti na sajtu www.ni.rs i www.investnis.rs.

8. Poštovani, povodom javnog poziva za zamenu stolarije molim vas za objašnjenje. Nejasnoća je u vezi legalnosti kuće, piše da se zahtev može podneti ako je podnet zahtev za ozakonjenje, kuća se nalazi u Brzom Brodu, i sami znate da je u ovom naselju 90% nelegalizovanih kuća, pa su zbog toga i ljudi iz opštine išli od kuće do kuće i podnosili smo zahteve za ozakonjenje(2016g)(što i piše u rešenju koje vam šaljem,) 2017g svi dobijaju rešenje o rušenju jer su rekli da to tako formalno mora, zbog procedure! Posle toga se ništa nije dešavalo, niko iz naselja nije dobijao nikakve pozive, papire i sl, rekli su nam da čekamo jer je u procesu, šaljem vam rešenje koje imam, i rešenje o porezu koje plaćamo. Molim vas da mi kažete da li imam pravo da učestvujem u konkursu, hvala.

Odgovor: Ukoliko je podnet zahtev za ozakonjenje objekta, vlasnik ima pravo na subvenciju. Potrebno je uz ostalu obaveznu dokumentaciju dostavite i obaveštenje Gradske uprave za građevinarstvo – Sektor za ozakonjenje da je objekat u postupku ozakonjenja.

9. Poštovani, zgrada u ul. Obrenovićeva 82 ima ravnu ploču koja mnogo curi, propušta vodu u zgradi. Interesuje me, da li imamo prava na subvenciju Grada Niša za adaptaciju ploče gde je potrebno uraditi i termičku i hidro izolaciju?

Odgovor: Predmet konkursa je energetska sanacija objekata, pa je samim tim obuhvaćeno subvencionisanje sredstava za postavljanje samo termoizolacije. Pored toga, dodavanje sloja u sklopu konstrukcije ravnog krova i izrada hidroizoacije predstavljaju radove koji podrazumevaju izradu tehničke dokumentacije i ishodovanje rešenja po Zakonu o planiranju i izgradnji.

10. Poštovani, molim Vas za odgovor, da li nam privredni subjekat (Prilog 2, Javni poziv za subvenciju mera) može izdati predračun/profakturu, ukoliko je prikupljanje ostale dokumentacije za učešće u Javnom pozivu u toku?

Da li postoji uslov da imamo kompletnu ostalu dokumentaciju neophodnu za učešće na javnom konkursu, da bi nam predračun bio izdat od strane privrednog subjekta?

Odgovor: Privredni subjekt vam može izdati predračun/profakturu. Posedovanje ostale dokumentacije nije uslov za izdavanje predračuna/profakture.

11. Poštovani, molim Vas za informaciju da li vlasnik stana koji želi da konkuriše za subvenciju za zamenu stolarije mora da bude prijavljen na adresu objekta za koji želi da konkuriše.

Odgovor: Vlasnik stana koji želi da konkuriše za subvenciju mora biti prijavljen na adresi objekta za koji želi da konkuriše.

12. Pitanje vezano za zamenu stolarije: da li mogu dostaviti profakturu za zamenu postojeće stolarije novom, aluminijumskom stolarijom, ili može biti isključivo u pitanju pvc stolarija

Odgovor: Možete dostaviti profakturu za zamenu postojeće stolarije novom, aluminijumskom stolarijom.

13. Interesuje me zamena stolarije pa sam u nedoumici koja ulazna vrata podležu subvenciji. Konkretno imam ulazna vrata, pa stepenište, pa još jedna vrata za ulaz u hodnik. Koja od ovih vrata da stavim u predračunu za konkurs?

Odgovor: Može se konkurisati za zamenu vrata od grejanog ka negrejanom prostoru. Dakle, moguće je zameniti vrata stana, ka negrejanom hodničkom prostoru, dok ulazna vrata u objekat kojima se ulazi u negrejani hodnički prostor ne podležu subvencionisanju.

14. Stan delimo brat i ja. U stanu živim samo ja. Svi računi po sudskom rešenju su na moje ime. Porez plaćamo oboje. Prijavu za zamenu stolarije podnosim ja. Pitanje je da li mi je potrebna i saglasnost brata i ukoliko je potrebna da li treba biti overena kod notara i da li je potrebno da se na uvid da i njegovo izmirivanje poreza?

Odgovor: Potrebna je saglasnost suvlasnika overena kod notara. Takođe, neophodna je i potvrda o izmirenom porezu oba suvlasnika.

15. Molim Vas da mi odgovorite da li zgrada ima pravo da konkuriše za subvencije za zamenu ulaznih vrata u zgradu? Zamenom istih unutrašnjost zgrade bi u zimskim uslovima bila toplija a unutrašnji zidovi ne bi bili izloženi spljnjim temperaturama.

Odgovor: Ulazna vrata u objekat kojima se ulazi u negrejani hodnički prostor ne podležu subvencionisanju.

16. Poštovani, u pitanju je porodična kuća koja je u listu nepokretnosti upisana sa dva vlasnika koja imaju po ½ udela na objektu. Prijavu predaje jedan od vlasnika uz pismenu saglasnost drugog (iako su dva domaćinstva u pitanju)? Pitanje se odnosi na izjavu o prihodima članova domaćinstva. Obzirom da predajemo jednu prijavu, da li popunjavamo jednu izjavu o prihodima članova domaćinstva ili da popuni svako domaćinstvo posebno?

Odgovor: Možete popuniti jedna izjava o prihodima članova domaćinstva.

17. Poštovani, porodična kuća za koju želimo da se prijavimo na konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije – ugradnju i nabavku materijala za termičku izolaciju spoljnih zidova i krovova, podeljena je na dva dela i ima dva vlasnika.

Međutim, jedan od vlasnika dela je zaražen virusom KOVID – 19.

Imajući u vidu navedeno, vlasnici predmetne nepokretnosti žele da ovlaste advokata da podnese prijavu u njihovo ime i za njihov račun. Stoga, molimo da nam dostavite informaciju da li je moguće da vlasnici predmetne nepokretnosti ovlaste advokata da preduzme navedene radnje umesto njih.

Odgovor: Moguće je ovlastiti advokata ovlašćenjem za preduzimanje svih potrebnih mera za prijavljivanje na konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije.

18. Poštovani, imam jedno pitanje u vezi sa zamenom prozora. Šta ako firma za pravljenje prozora nama građanima zakasni sa dostavom predračuna sa cenom prozora?

Odgovor: Rok za podnošenje prijava krajnjih korisnika na Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. god. produžen je do 01.11.2021. godine.

19. Poštovani, da li će nakon sprovođenja mere 1 ili mere 2 biti potrebna izrada Eaborata o energetskoj efikasnosti ili projekat, što će prouzrokovati dodatne troškove za kranjeg korisnika?

Odgovor: Uprava za građevinarstvo je nadležna uprava za izdavanje rešenja i obaveštenja pri izvođenju radova. Javni poziv odnosi se na sufinansiranje mera energetske sanacije i ne oslobađa korisnika obaveze pribavljanja potrebnih akata.

 

NAJČEŠĆA PITANjA I ODGOVORI-drugi deo 14.10.2021.

1. U dokumentu Javni-poziv-energetska-sanacija, deo “IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV” pod A (za građanje vlasnike stanova). Stavka 6 sadrži fotokopiju izvoda iz lista nepokretnosti ne starijeg od 6 meseci kao i pod tačkom 7, a. se traži isti dokument. Da li je potreban taj jedan isti dokument pod tačkom 6 i 7-a (izvod iz lista nepokretnosti) ili su to 2 različita dokumenta?
Odgovor: U tekstu Javnog poziva u glavi IV, stav A), tačka 6) obavezan je dokument za sve građane koji se prijavljuju.
U tekstu Javnog poziva u glavi IV, stav A), tačka 7) obavezan je dokument samo za građane čiji je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji (kao dokaz o legalnosti stambenog objekta).

2. Da li i roletne na prozorima spadaju u projekat sufinansiranja s’ obzirom da vrše izolaciju leti?
Odgovor: Ne, roletne nisu predmet sufinansiranja ovim pozivom.

3. U vezi javnog konkursa za sufinansiranje građana koji ste raspisali, tačnije za zamenu stolarije na vratima i prozorima. Radi o klasičnom stanu u stambenoj zgradi.
Stan je u vlasništvu mog oca koji je preminuo pre tri meseca. Ostavinska rasprava je u toku. Moj otac je u svim papirima, a i sistem ga vidi kao vlasnika. U testamentu koji je ostavio moj otac, ja sam naslednik stana, a majka ima doživotno pravo korišćenja stana. Pitanje bi bilo, kako popuniti formular kada je u pitanju vlasnik stana i članovi porodice koji žive u stanu, a da to bude ispravno i da mogu da konkurišem za zamenu stolarije.
Odgovor: Možete podneti prijavu na konkurs ukoliko raspolažete pravnosnažnim i izvršnim ostavinskim rešenjem u kome ste proglašeni za naslednika predmetne nepokretnosti u vezi koje želite da aplicirate za neku od mera koje proizilaze iz Javnog poziva. Uz ostavinsko rešenje potrebno je priložiti izvod iz lista nepokretnosti, kao i dokaz da je pred katastrom započeo postupak preknjiženja.

4. Interesuje me da li ja kao vlasnik stana u stambenoj zgradi imam pravo na subvenciju (ukoliko ispunim sve uslove) za PVC stolariju?
Zgrada je građena 1992.god i ima PVC stolariju koja u jednoj prostoriji (prozor je u pitanju) od početka ne dihtuje dobro, a pri tom je jedna strana zida spoljni zid.
Zgrada ima centralno grejanje-gradska toplana.
Odgovor: Ukoliko ispunjavate uslove koji su propisani Javnim pozivom za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu imate pravo učešća na konkursu.

5. Poštovanje, prijavio bi se za konkurs Grada Niša za sprovođenje mera energetske sanacije. Od dokumentacije imam sve potrebno, ali imam jednu nedoumicu u vezi iste. Naime jedan od dokumenata potreban za konkurs je “Izvod iz nepokretnosti”. Shodno tome da je kuća u kojoj živim upisana kao nepokretnost pripadanja mome ocu, a po ostavinskom rešenju je pripalo meni, ja posedujem dokument (pečatiran sa datumom) koji mi je izdao katastar da sam u procesu preknjiženja kuće na svoje ime.
Da li ja mogu kopiju tog dokumenta da predam uz dokumentaciju i da li u tom slucaju trebam da izvadim gore pomenuti “Izvod iz nepokretnosti”, shodno tome da je kuća još uvek na očevom imenu? Takođe iz katastra posedujem i potvrdu gde sam platio i izvršio konverziju zemljišta iz statusa “na korišćenje” na status “u vlasništvu” gde je status zaveden na moje ime.
Odgovor: Potrebno je priložiti Izvod iz lista nepokretnosti, ostavinsko rešenje kao i dokaz da je pred katastrom započeo postupak preknjiženja. Možete dostaviti i potvrdu da je zemljište u vašem vlasništvu, jer to je korak koji prethodi preknjiženju.

6. Da li mogu da konkurišem za zamenu samo ulaznih vrata u stan, pošto su mi prozori i balkonska vrata u odličnom stanju?
Odgovor: Možete konkurisati za zamenu ulaznih vrata, uz napomenu da vrata koja ugrađujete moraju da zadovolje koeficijent prolaza toplote U ≤ 1,6 W/m²K.

7. Da li postoji uslov od kog materijala mora biti stolarija, pošto se ne razumem u one koeficijente efikasnosti?
Odgovor: Ne postoji uslov od kog materijala treba biti stolarija koju ugrađujete.
Uslov je da spoljna stolarija ispunjava sledeće minimalne tehničke karakteristike
(U – koeficijent prolaza toplote):
U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata, U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata.

8. Da li postoji neka maksimalna suma subvencije po jednom domaćinstvu?
Odgovor: Ne postoji maksimalna suma subvencije po jednom domaćinstvu za meru 1, 2, 3 i 4.
Za meru 5 – maksimalna ukupna sredstva podsticaja mogu iznositi do 120.000,00 dinara sa PDV-om po prijavi.
Grad Niš će definisati sredstva podsticaja sa PDV-om koja će dodeliti pojedinačnom krajnjem korisniku alternativno, i to do:
(1) 50% ukupnog prijavljenog iznosa iz profakture sa PDV – om, ili:
(2) 50% iznosa prihvatljive jedinične cene sa PDV – om, koja se dobija množenjem: (1) količine iz dostavljene profakture i (2) prihvatljive jedinične cene za meru sa PDV-om, šta god je od ova dva iznosa manje.

9. Piše da je prijavni obazac potrebno priložiti, pored originala, još 2 kopije i da treba da bude potpisano i overeno. Overeno od strane koga?
Odgovor: Prijavni obrazac – original koji se prilaže potpisuje podnosilac prijave, nakon toga iskopirati ga u dva primerka. Nije potrebno overavati fotokopije.

10. Poštovani, zanima me da li mogu da konkurišem za zamenu spoljnih prozora i vrata koja se nalaze na potkrovlju (jer su od drveta i zastarela i ne dihtuju dobro plus se grejemo na struju TA peć), ali ne za prozore i vrata koje su na prizemlju kuće? Ili mora cela stolarija da se menja, a ne tako pojedinačno.
Odgovor: Možete da konkururišete za zamenu spoljnih prozora i vrata. Ne morate da menjate stolariju na celoj kući.

11. Zanima da li se možemo prijaviti za termoizolaciju jednog dela zida kuće, a ne svih zidova kuće? Jer samo na severnom delu zida nije urađena termoizolacija.
Odgovor: Za meru 1 sredstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne zidove stambenih objekata.

12. Poštovani, da li je moguće prijaviti se za izolaciju samo jedne etaže stambene kuće?
Odgovor: Za meru 1 sredstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne etaže stambenih objekata.

13. Da li se umesto očitane lične karte punoletnog člana domaćinstva može priložiti fotokopija pasoša i fotokopija lične karte (u pitanju je lična karta sa čipom). Jedan od članova domaćinstva je na privremenom boravku u inostranstvu i trenutno nema mogućnost očitavanja lične karte sa čipom pa bi fotokopija pasoša služila kao dokaz o adresi prebivališta.
Odgovor: Može se priložiti fotokopija pasoša.
Ukoliko je lična karta sa čipom ne može se prilagati njena obostrana fotokopija, već samo očitana lična karta. Ukoliko je u pitanju lična karta koja nema čip, može se priložiti obostrana fotokopija.

14. Poštovani, imam pitanje vezano za subvencije sufinansiranja za termičku izolaciju za zidove. Da li je moguće konkurisati ukoliko mogu da uradim samo jednu stambenu jedinicu toplotnom izolacijom. Kuća ima dve stambene jedinice u smislu prizemlja i I sprata. Ja bi konkurisao samo za prvi sprat.
Odgovor: Za meru 1 sredstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne etaže stambenih objekata.

15. Skoro sam kupio stan gde je završena sva potrebna dokumentacija, prebačen je na mene, plaćen porez itd… Ali nisam stigao račun za struju da prebacim na moje ime i sada kada predam dokumentaciju vlasnik stana biće jedno ime, dok na računu za struju biće drugo ime. Da li ispunjavam uslove za učestvovanje u konkursu ili ne?
Odgovor: Ukoliko ispunjavate sve uslove iz Javnog poziva koji su opisani u glavi I možete se prijaviti na konkurs.

16. Sestra i ja smo suvlasnici kuće po rešenju o nasleđivanju, pri čemu ja u kući živim, a ona ne. Ja podnosim zahtev uz njenu saglasnost. Da li se ta saglasnost overava kod notara?
Odgovor: Da, saglasnost suvlasnika mora biti overena kod javnog beležnika.
Da li je potreban dokaz o izmirenom porezu na moje ime ili i njen?
Odgovor: Potrebna su uverenja o izmirenim porezima na oba imena.

17. Da li je počela prijava za subvenciju za zamenu stolarije u stanovima i gde mogu da preuzmem spisak sa neophodnom dokumentacijom i obrazac za prijavu?
Odgovor: Javni poziv je u toku. Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Niša www.ni.rs i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs , ili na šalterima Gradskog uslužnog centra, Nikole Pašića 24, Niš.

19. Na osnovu raspisanog Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu, postavio bih pitanje kako da konkuriše lice koje nije vlasnik porodične kuće, koja je upisana u posedovni list, i posedovni list se vodi na umrlo lice, koji nije vlasnik već suvlasnik, vlasnik u ovom slučaju otac umro, ostavinski postupak je u toku, na adresi od rođenja, nije menjana adresa, živi sa porodicom.
Odgovor: Možete podneti prijavu na konkurs ukoliko raspolažete pravnosnažnim i izvršnim ostavinskim rešenjem u kome ste proglašeni za naslednika predmetne nepokretnosti sa bilo kojim udelom (vlasnik/suvlasnik) u vezi koje želite da aplicirate za neku od mera koje proizilaze iz Javnog poziva. Uz ostavinsko rešenje potrebno je priložiti izvod iz lista nepokretnosti, kao i dokaz da je pred katastrom započeo postupak preknjiženja.

20. Da li se u okviru subvencije priznaju spoljna ulazna vrata PVC vrata, a konstrukcija metalna.
Odgovor: Možete konkurisati za zamenu ulaznih vrata, uz napomenu da vrata koja ugrađujete moraju da zadovolje koeficijent prolaza toplote U ≤ 1,6 W/m²K.

22. Mogu li da konkurišem za zamenu svetlarnika na kući koji je deo grejanog prostora, a ostala stolarija i ulazna vrata su već zamenjeni?
Odgovor: Možete konkurisati za zamenu svetlarnika, ukoliko se svetlarnik nalazi u delu objekta koji se greje.

23. Molim vas da mi dostavite formulare za prijavu na konkursu za subvenciju ugradnju solarnog sistema grejanja na porodičnoj kući.
Odgovor: Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Niša www.ni.rs i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs , ili na šalterima Gradskog uslužnog centra, Nikole Pašića 24, Niš.

24. Javili bi smo se za subvenciju za stolariju, pa nas interesuje jedna stvar. Menjali bi smo prozore na zastakljenoj terasi (na kojoj je manji kuhinjski sto i stolice i koristi se za ručavanje, koju smo sami zastaklili još od useljenja 1975.god), a prozore od trpezarije ispred koje je terasa ne bi menjali. Isto bi to uradili na terasi ispred spavaće sebe koju smo takođe samostalno zastaklili, a prozor i balkonska vrata na spavaćoj sobi ne bi menjali. S obzirom da se grejemo na struju (termo akumulacione peći) dosta nam znače te zastakljene terase. Samim tim što prozore ispred kojih su terase ne bi menjali nadamo se da je ovaj naš predlog prihvatljiv.
Odgovor: Ovim JP za meru 3 predviđena je zamena (nabaka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata iz grejanog prostora ka negrejanom prostoru tj nije moguće zameniti prozore na zastakljenoj terasi.

 

NAJČEŠĆA PITANjA I ODGOVORI-prvi deo 06.10.2021.

1. Da li su krajnji korisnici u stanovima gde su ulazna vrata iz zajedničkog hodnika u obavezi da pored svih prozora zamene i ulazna vrata PVC vratima. Ovo pitanje je iz razloga što znamo iz iskustva da se u stanovima ugrađuju metalna sigurnosna a ne PVC ili aluminijumska vrata (koja se obično ugrađuju na kućama) i koja su dosta skuplja.
Odgovor: Krajnji korisnici nisu u obavezi da pored svih prozora zamene i ulazna vrata PVC vratima.

2. Da li se u situaciji gde već postoje stare roletne a koje se nalaze u sklopu prozora (vidljive samo iz stana) prilikom obračuna kvadrature uzima ukupna visina ili samo visina prozora (slika takvog prozora)?
Odgovor: U situaciji gde već postoje stare roletne (koje se nalaze se u sklopu prozora) prilikom obračuna kvadrature uzima se, zavisno od situacije na terenu i detalja ugradnje:
1. ukupna visina, u slučaju kad kupac zahteva prozore bez roletni (neophodno je prozor povećati za visinu stare kutije roletne),
2. visina prozora, u slučaju kad kupac zahteva prozore sa roletnama.

3. Kako se izdaje profaktura korisnicima koji hoće dodatne elemente na prozorima (roletne, komarnike, podprozorske daske, okapnice) ili hoće viši kvalitet od ponuđenog u našoj prijavi što se tiče boljih karakteristika, (šestokomorni profil, treće staklo, treću dihtung gumu, bolji okov ili pak stolariju u boji) tj. da li se profaktura izdaje po prihvatljivoj jediničnoj ceni a razlika reguliše sa krajnjim korisnikom ili izdajemo profakturu po većoj ceni sa svim dodacima. Ovo sve iz razloga da krajnjem korisniku ne izdamo pogrešnu profakturu i da on samo zbog toga bude odbijen.
Odgovor: Krajnji korisnik ima pravo da naruči prozor boljih karakteristika od onog u ponudi. Grad Niš finansira maksimalno iznos koji se računa 50% od količine iz profakture sa prihvatljivom cenom za ovu meru (do 14000po m²). Sav iznos preko toga snosi kupac, i na taj način je potrebno vršiti obračun. Na primer, kupac potražuje šestokomorni profil sa termo staklom koje je punjeno argonom koji npr. košta 20.000 dinara po m² za 50 m² površine. Ukupan iznos po predračunu je 1.000.000 dinara. Grad sufinansira 50% od 14.000 dinara*50 m², što znači 350.000 dinara. Razliku snosi kupac. Napomena: u ovu cenu je uračunata demontaža, montaža i radovi na završnoj obradi oko ugrađenih prozora. Izdajete profakturu po većoj ceni sa svim dodacima, ali sa jasnom specifikacijom svih elemenata.

4. Da li izjave koje potpisuje vlasnik objekta, kao i izjava o prihodima članova domoćinstva mora biti overena kod javnog beležnika ili ne?
Odgovor: Ne. Izjave koje potpisuje vlasnik objekta ne moraju biti overene kod javnog beležnika.

5. Pošto se kuća nalazi na dve parcele da li je potreban posedovni list za obe parcele?
Odgovor: Da. Potreban je list nepokretnosti za obe parcele.

6. Poštovani, može li stambena zajednica zbog nedovoljno sredstava da se prijavi samo za jedan deo potrebnih radova, npr. samo za izolaciju ravnog krova ako se prijavljuje za meru 2 ili samo za zamenu ulaznih vrata i staklenih svetlarnika stepeništa ako se prijavljuje za meru 4?
Odgovor: Stambena zajednica može da se prijavi za meru 2 – za izvođenje izolacije ravnog krova.
Međutim, dodavanje novog sloja termoizolacije zahteva zamenu svih postojećih slojeva ravnog krova (napomena: dodavanje novih slojeva u krovnoj konstrukciji podrazumeva pribavljanje Rešenja o odobrenju za izvođenje radova).
Stambena zajednica ne može da se prijavi za meru 4 – za ugradnju ulaznih vrata zgrade i svetlarnika, jer su to otvori koji nisu predmet ovog poziva (otvor između negrejanog i spoljnog prostora).

7. Da li postoji Konkurs, ako je ikako moguće da mi pošaljete ili je potrebno da dođem, lično, na šalter sa potrebnom dokumentacijom…naravno potrebna mi je informacija i šta je potrebno od dokumentacije, kako bi dokazala da je stan u mom vlasništvu.
Odgovor: Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Niša www.ni.rs i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs , ili na šalterima Gradskog uslužnog centra, Nikole Pašića 24, Niš.

8. Vlasnik sam nasleđenog stana u kome od skoro živimo ali je moje prebivalište i članova domaćinstva i dalje na drugoj adresi (adrese iz lične karte). Da li imam pravo na podnošenje prijave? Koja se adresa u tom slučaju navodi u prijavnom obrascu, predmetna lokacija stana ili adresa iz lične karte podnosioca prijave?
Odgovor: Pravo na podnošenje prijave imaju vlasnici stambene jedinice sa prebivalištem na istoj adresi na kojoj se vodi stambena jedinica.

9. Da li je potrebno da se zameni sva stolarija u stanu, npr. da li može da se zamene samo prozori, a ne i balkonska vrata (ona su u dobrom stanju)?
Odgovor: Nije potrebno zameniti svu stolariju u stanu, moguće je delimično zameniti stolariju.

10. Kuća je izgrađena sa građevinskom dozvolom i u katastru je upisana kao svojina na moje ime, kao i plac na kome je izgrađena. Imajući u obzir da je kuća u određenoj meri izolovana i da je zamenjen deo stolarije iskoristio bih priliku za dodelu subvencije za poboljšanje energetske efikasnosti objekta kako bih čitav posao oko izolacije i zamene stolarije priveo kraju. Nadam se da nakon kratkog opisa pravnog i građevinskog stanja objekta možete da mi kažete da li ispunjavam uslove za prijavu na konkurs ?
Odgovor: Poštovani, ispunjavate uslove za prijavu na konkurs. Napomena: Javnim pozivom definisano je da podnosilac prijave može konkurisati isključivo za jednu meru.

11. Da li je moguće promeniti ulazna vrata stana?
Odgovor: Da, moguće je zameniti ulazna vrata stana.

12. Nakon dobijanja ponude (cene) od privrednog subjekta, kome dalje treba da se obrate kupci?
Odgovor: Sva uputstva nalaze se u Javnom pozivu u glavi VI Mesto i rok dostavljanja prijava.

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

13. Da li je privredni subjekat u obavezi da se pridržava cene iz ponude ili mogu da se jave odstupanja? (npr. da li može da privredni subjekat ponudi troslojno staklo na zahtev kupaca, iako je u javnom pozivu za privredne subjekte ponuđeno dvoslojno)
Odgovor: Krajnji korisnik ima pravo da naruči prozor boljih karakteristika od onog u ponudi.

14. Koliki procenat finansiraju Republika Srbija i Grad Niš odnosu na ukupnu cenu?
Odgovor: Grad Niš finansira maksimalno iznos koji se računa 50% od količine iz profakture sa prihvatljivom cenom za ovu meru (do 14000po m²). Sav iznos preko toga snosi kupac, i na taj način je potrebno vršiti obračun. Na primer, kupac potražuje šestokomorni profil sa termo staklom koje je punjeno argonom koji npr. košta 20.000 dinara po m² za 50 m² površine. Ukupan iznos po predračunu je 1.000.000 dinara. Grad sufinansira 50% od 14.000 dinara*50 m², što znači 350.000 dinara. Razliku snosi kupac. Napomena: u ovu cenu je uračunata demontaža, montaža i radovi na završnoj obradi oko ugrađenih prozora. Izdajete profakturu po većoj ceni sa svim dodacima, ali sa jasnom specifikacijom svih elemenata.

15. Da li postoji gornji limit za visinu traženih sredstava (da li prednost imaju zahtevi koji su u ukupnom iznosu niži, to ne piše u kriterijumima…)
Odgovor: Ne postoji limit za visinu traženih sredstava.
Ukoliko se dva zahteva ocene istim brojem bodova i imaju isti faktor iskorišćavanja površine K, prednost imaju podnosioci prijava kod kojih je iznos subvencije Grada manji.

16. Da li su kvalifikovani ponuđači sa proizvodima istog kvaliteta i ujednačenih cena (da ne moram da tražim tehničke karakteristike i upoređujem cene od svih koji su na spisku)
Odgovor: Privredni subjekti koji su izabrani i koji se nalaze na popisu Rešenja Gradskog veća Grada Niša o formiranju konačne rang liste od 21.09.2021. godine, ispunjavaju uslove i rangirani su prema kriterijumima koji proizilaze iz čl. 19. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, a bliže su određeni u glavi VI Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenjeu mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Niša. U tom smislu, podnosilac prijave kao krajnji korisnik ima mogućnost slobodnog izbora među izabranim privrednim subjektima po principu za njega najboljeg odnosa cene proizvoda i kvaliteta istog.

17. Gde i u koje vreme se dostavlja dokumentacija po osnovu javnog poziva za sprovođenje mera energetske sanacije u gradu Nišu?
Odgovor: Sva uputstva nalaze se u Javnom pozivu u glavi VI Mesto i rok dostavljanja prijava.

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

18. Privredni subjekat sa liste koga odabere krajnji korisnik ima pravo da krajnjem korisniku pre početka izvođenja radova naplati 50% ukupne vrednosti ugovorenih radova/dobara/usluga, a po zaključenom pojedinačnom-trostranom ugovoru sa kranjim korisnikom i na osnovu dostavljene profakture. Na koji način i po kojoj formuli kada krajnji korisnik dođe kod privrednog subjekta izračunava iznos koji uplaćuje Grad? Ako se krajnji korisnik odluči za skuplji profil ili npr. profil u boji uplata krajnjeg korisnika će biti matematički veća od 50% fakture. Kako se izdaje profaktura korisnicima koji hoće dodatne elemente na prozorima (roletne, komarnike, podprozorske daske, okapnice) ili hoće viši kvalitet od ponuđenog u našoj prijavi što se tiče boljih karakteristika, (šestokomorni profil, treće staklo, treću dihtung gumu, bolji okov ili pak stolariju u boji) tj. da li se profaktura izdaje po prihvatljivoj jediničnoj ceni a razlika reguliše sa krajnjim korisnikom ili izdajemo profakturu po većoj ceni sa svim dodacima?
Odgovor: Grad Niš će definisati sredstva podsticaja sa PDV-om koja će dodeliti pojedinačnom krajnjem korisniku za meru 3 ili 4, alternativno, i to do:
(1) 50% ukupnog prijavljenog iznosa iz profakture sa PDV – om, ili:
(2) 50% iznosa prihvatljive jedinične cene sa PDV – om, koja se dobija množenjem: (1) količine iz dostavljene profakture i (2) prihvatljive jedinične cene za ovu meru sa PDV-om, šta god je od ova dva iznosa manje. Prihvatljiva jedinična cena za meru 3 ili 4 sa PDV – om iznosi do 14.000,00 dinara po kvadratnom metru za prozore i balkonska vrata, odnosno do 20.000,00 dinara po kvadratnom metru za ulazna vrata. Krajnji korisnik ima pravo da naruči prozor boljih karakteristika od onog u ponudi. Izdajete profakturu sa jasnom specifikacijom svih elemenata. Razliku snosi krajnji korisnik

19. Dokaz i izvršenom plaćanju od strane krajnjeg korisnika Direktan korisnik dostavlja Gradu u roku od 3 dana od dana izvršenog plaćanja. Šta se smatra dokazom (opšta uplatnica na ime krajnjeg korisnika, a u korist privrednog subjekta) o izvršenoj uplati?
Odgovor: Dokazom o uplati smatra se izvod sa tekućeg računa privrednog subjekta na kome se evidentiraju opšti podaci krajnjeg korisnika.

20. Rok plaćanja je 45 dana od dana dostavljanja zapisnika Komisije o proveri realizacije aktivnosti shodno podnetoj prijavi (po prijavi o završetku radova krajnjeg korisnika) i ispostavljenog ispravnog računa direktnog korisnika. Račun bi trebao da u zbiru bude jednak uplati krajnjeg korisnika i uplati Grada?
Odgovor: Da.

21. Da li izvod iz lista nepokretnosti mora da bude izdat i overen od strane RGZ-a ili može izvod koji je odštampan sa sajta RGZ-a?
Odgovor: Prihvataće se list nepokretnosti izdat od strane RGZ-a ili odštampan i overen kod notara.

22. Da li je neophodno da članovi domaćinstva budu prijavljeni na adresi objekta gde se vrši investicija?
Odgovor: Podnosilac zahteva kao i članovi domaćinstva koji se navode u prijavi, moraju imati prijavljeno prebivalište na adresi gde se vrši investicija.

23 Gde mogu da se nađu sve potrebne informacije o konkursu ?
Odgovor: https://investnis.rs/srlat/aktuelnost/javni-poziv-za-sufinansiranje-mera-energetske-sanacije-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-grada-nisa-za-2021-godinu/
Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Niša www.ni.rs i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs , ili na šalterima Gradskog uslužnog centra, Nikole Pašića 24, Niš.

24. Gde može da se dobije prijavni obrazac?
Odgovor: Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Niša www.ni.rs i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs , ili na šalterima Gradskog uslužnog centra, Nikole Pašića 24, Niš.

25. Ako je podnet zahtev za prevođenje poslovno-stambenog objekta u stambeni i ako posedujem elaborat o tome, da li može da se konkuriše?
Odgovor: Možete da konkurišete ukoliko je okončan postupak prevođenja u katastru tj ukoliko posedujete akt iz kog vidimo da je Vaš objekat stambeni.

26. Ako imam rešenje o ozakonjenju objekta, a nije izvršena promena u listu nepokretnosti kod RGZ-a da li mogu da konkurišem?
Odgovor: U ovom slučaju potrebno je da uz Izvod iz lista nepokretnosti iz RGZ-a na kome se vidi zabeležba da je objekat u postupku ozakonjenja, priložiti i Rešenje o ozakonjenju.

27. Ako dete ima 16 godina i poseduje ličnu kartu, da li je potrebno uverenje o prebivalištu za decu?
Odgovor: Ukoliko dete poseduje biometrijsku ličnu kartu potrebno je podneti očitanu ličnu kartu.

28. Da li ravni krovovi na stambenim zgradama podležu izolaciji – kosi krov lagani?
Odgovor: Da, ravni krovovi podležu izolaciji.

29. Da li u zamenu stolarije spadaju svetlarnici na stambenim zgradama?
Odgovor: Obzirom da se svetlarnici nalaze u negrejanom prostoru, ne spadaju u stolariju koja se finansira ovim pozivom.

30. Da li prozori na podrumskim prostorijama stambenih zgrada mogu da se zamene ovim konkursom ?
Odgovor: Ne, prozori na podrumskim prostorijama ne spadaju u stolariju koja se finansira ovim pozivom.

31. Objekat nije legalizovan, Zahtev za legalizaciju je podneo suprug koji je preminuo a zahtev nije rešen, ( drugi zahtev nije podnešen) tako da će uverenje koji oni pribave glasiti na ime njenog pokojnog supruga. Živi sa sinom, on je privatni preduzetnik konkurisao bi, da li je potrebna potvrda o izmirenim obavezama po osnovu firme.
Odgovor: Kako je Javnim pozivom za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu u glavi I, stav 1. tačka (2) , kao i glavom IV, stav 1. tačka (7), alineja e), predviđeno da na konkursu mogu učestvovati i lica koja su pokrenula postupak ozakonjenja u vezi nepokretnosti za koju se prijavljuju za neku od mera. U slučaju da je postupak pokrenut od strane lica koje je u međuvremenu preminulo, naslednici kao pravni sledbenici imaju pravo da učestvuju na javnom konkursu, s tim da su u obavezi da dostave obaveštenje Gradske uprave za građevinarstvo-Sektor za ozakonjenje da je objekat u postupku ozakonjenja i pravnosnažno i izvršno ostavinsko rešenje gde se jasno vidi da je podnosilac prijave na konkurs, naslednik nepokretnosti za koju se aplicira.

32. Stambena zajednica – objekat je nadgrađen, taj deo zgrade nije legalizovan (investitor u pritvoru). Žele da konkurišu za rekonstrukciju fasade.
Odgovor: Stambena zajednica nema pravo da konkuriše za objekat koji nije legalizovan / nije u postupku ozakonjenja.

33. Zašto se traži Izjava o prihodima članova domaćinstva jer piše da su podaci informativnog karaktera i neće se koristiti ili uticati na bodovanje?
Odgovor: Izjave o prihodima članova domaćinstva koja čini sastavni deo obavezne konkursne dokumentacije, a koja je informativnog karaktera i koja se neće koristiti ni uticati na bodovanje podnosioca prijave, koristiće se u svrhu statistike iz razloga što se ovaj Projekat na teritoriji Grada Niša, kao jedinice lokalne samouprave, sprovodi po prvi put (pilot projekat).

 

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.