window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОДИНИ - Kler

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОДИНИ

На основу Решење Градског већа број 1548-2/2023-03 од 26.10.2023. године, Град Ниш објављује Јавни позив за спровођење мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023.години.
Позивамо све власнике/сувласнике породичних кућа и станова који живе на адреси објекта у којим се врши замена котлова, који поседују доказ о легалности објекта, чији објекат није прикључен на систем даљинског грејања или дистрибутивну мрежу природног гаса и који имају пријављену имовину на територији Града Ниш, без дуговања по основу пореза на имовину да се јаве за следећу меру:
Мера 1: Замена постојећих уређаја за грејање ефикаснијим уређајима на пелет, где је максимално учешће Града до 50% укупне вредности котла са ПДВ
Мера 2: Замена постојећих уређаја за грејање ефикаснијим уређајима на гас, где је максимално учешће Града до 50% укупне вредности котла са ПДВ
Пријаве ће се примати 30 календарских дана почевши од првог дана након објављивања Јавног конкурса на званичној интернет стрaници Града Ниша (линк: www.ni.rs), Канцеларије за локални економски развој, (линк: www.investnis.rs) и огласној табли органа и служби Града Ниша, у ул.Николе Пашића 24.
Трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре објављивања конкурса нису прихватљиви и неће бити рефундирани.
За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658 или на е-mail: kler@gu.ni.rs

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.