JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2023.GODINI

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2023.GODINI

Na osnovu Rešenje Gradskog veća broj 1548-2/2023-03 od 26.10.2023. godine, Grad Niš objavljuje Javni poziv za sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2023.godini.
Pozivamo sve vlasnike/suvlasnike porodičnih kuća i stanova koji žive na adresi objekta u kojim se vrši zamena kotlova, koji poseduju dokaz o legalnosti objekta, čiji objekat nije priključen na sistem daljinskog grejanja ili distributivnu mrežu prirodnog gasa i koji imaju prijavljenu imovinu na teritoriji Grada Niš, bez dugovanja po osnovu poreza na imovinu da se jave za sledeću meru:
Mera 1: Zamena postojećih uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na pelet, gde je maksimalno učešće Grada do 50% ukupne vrednosti kotla sa PDV
Mera 2: Zamena postojećih uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na gas, gde je maksimalno učešće Grada do 50% ukupne vrednosti kotla sa PDV
Prijave će se primati 30 kalendarskih dana počevši od prvog dana nakon objavljivanja Javnog konkursa na zvaničnoj internet stranici Grada Niša (link: www.ni.rs), Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, (link: www.investnis.rs) i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, u ul.Nikole Pašića 24.
Troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre objavljivanja konkursa nisu prihvatljivi i neće biti refundirani.
Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave može se obratiti na kontakt telefon 018/504-658 ili na e-mail: kler@gu.ni.rs

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.