window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА - КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА - Kler

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА – КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА – КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

На основу Решење Градског већа број 48-4/2024-03 од 23.01.2024 године, Град Ниш објављује Други јавни позив за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено – пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања.
На Јавном позиву могу учествовати стамбене заједнице које испуњавају следеће услове:

1) Објекат/објекти стамбених заједница морају имати употребну дозволу
2) Да је објекат уписан у катастар непокретности;
3) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар;
4) Објекат/објекти стамбених заједница морају бити прикључени на систем даљинског грејања;
5) Одлуку о учешћу на јавном позиву доноси скупштина сваке стамбене заједнице, већином коју чине најмање две трећине (2/3) укупног броја гласова при чему је неопходно да је на систем даљинског грејања прикључено минимум 70% од укупног броја станова и локала.
6) Минималан број пријављених станара за сваку стамбену заједницу је 3 (три).
7) Објекат није под заштитом споменика културе или под претходном заштитом

Пријаве се могу подносити до 08.фебруара 2024.године.

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs , или на шалтерима Јединственог управног места Града Ниша, у улици Николе Пашића 24, Ниш.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658 или на е-mail: stanovanje@gu.ni.rs.

Пријавом по овом јавном позиву стамбена заједница не преузима правне нити финансијске обавезе према осталим учесницима пројекта и не обавезује се да ће у наредном периоду закључити било какав уговор о финансирању енергетске санације.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.