ЕВРОПСКА РАСКРСНИЦА

Европска раскрсница

Логистика, лак приступ тржишту, коридори  X и VII  и Интернационални аеродром Константин ВеликиКао логистчка база Србија представља идеално место за лоцирање компаније која жели да послује и услужује на најефикаснији начин своје клијенте из ЕУ, Југоисточне и Средње Европе. Србија се граничи са ЕУ земљама, нудећи могућност производње ван Европске Уније. У исто време, пословање може да задовољи све услове рада ван ЕУ, уз могућност обезбеђивања услуга и транспорта а све уз поштовање планираних и флексибилних временских оквира.raskrsnica

Изванредан географски положај Града Ниша унутар балканске регије и чињеница да се град налази на раскршћу и у близини различитих Европских путних коридора, ствара услове за изузетну доступност овог дела Европе. Тиме се ствара и могућност развоја сектора логистике, захваљујући близини ЕУ Коридора X и VII .

Главне транспортне осе, аутопут и железница, долазе из правца Београда ка Нишу, где се рачвају према југу водећи ка Солуну и Атини (Е 75) и према истоку ка Софији, Истанбулу и даље према Средњем Истоку (Е 80).

Такође, Град Ниш представља и раскрсницу путева који воде од Централне Европе ка 4 велике поморске луке на 4 мора (Драч на Јадранском мору, Солун на Егејском мору, Истанбул на Мраморном мору и Варна на Црном мору).

1_Airport Land and Buildings (2)Ваздушни саобраћај обавља се преко аеродрома Константин Велики, другог по величини путног и карго аеродрома у Србији. Аеродром се налази у зони са изузетно повољним временским условима током целе године, са малим бројем облачних и снежних дана и представља огроман иневстициони потенцијал града.

Подручје на коме се одвија авио саобраћај нишког аеродрома се повећава, с обзиром на чињеницу да је уговор ЕУ о слободном небу (ECAA) ступио на снагу и у Србији 2009. године. Искуство показује да ће ово сигурно довести до доласка нових компанија, укључујући и low-cost команије, тако да је реално очекивати да ће стварањем најповољнијих авио саобраћајних веза  доћи и до већег  прилива путника из суседних регија,  захваљујући бржим и ефиакснијим путним и железничким правцима којима се стиже до аеродрома.

Међународни авио саобраћај са нишког аеродрома „Константин Велики“