window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Реализоване инвестиције - Kler

Реализоване инвестиције

Привлачење инвестиција један је од начина достизања циљева локалног економског развоја који Град Ниш користи. Предности Града су повољан географски положај, квалификована радна снага, планска докумнетација, инфраструктура, али и ефикасна администрација. У складу са Законом о улагањима послове јединице за локални економски развој и подршку улагањима обавља Канцеларија за локални економски развој која је на себе преузела све професионалне и оперативне послове у вези са стварањем услова за привлачење и реализацију нових инвестиција. Успешност досадашње сарадње са инвеститорима најбоље се огледа у броју отворених нових радних места, као и у максимално скраћеном времену потребном за реализацију greenfield и brownfield инвестиција. До сада су успешно реализоване следеће инвестиције:

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.