Реализоване инвестиције

Привлачење инвестиција један је од начина достизања циљева локалног економског развоја који Град Ниш користи. Предности Града су повољан географски положај, квалификована радна снага, планска докумнетација, инфраструктура, али и ефикасна администрација. У складу са Законом о улагањима послове јединице за локални економски развој и подршку улагањима обавља Канцеларија за локални економски развој која је на себе преузела све професионалне и оперативне послове у вези са стварањем услова за привлачење и реализацију нових инвестиција. Успешност досадашње сарадње са инвеститорима најбоље се огледа у броју отворених нових радних места, као и у максимално скраћеном времену потребном за реализацију greenfield и brownfield инвестиција. До сада су успешно реализоване следеће инвестиције:

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.