No data available!

Realizovane investicije

Privlačenje investicija jedan je od načina dostizanja ciljeva lokalnog ekonomskog razvoja koji Grad Niš koristi. Prednosti Grada su povoljan geografski položaj, kvalifikovana radna snaga, planska dokumnetacija, infrastruktura, ali i efikasna administracija. U skladu sa Zakonom o ulaganjima poslove jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima obavlja Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj koja je na sebe preuzela sve profesionalne i operativne poslove u vezi sa stvaranjem uslova za privlačenje i realizaciju novih investicija. Uspešnost dosadašnje saradnje sa investitorima najbolje se ogleda u broju otvorenih novih radnih mesta, kao i u maksimalno skraćenom vremenu potrebnom za realizaciju greenfield i brownfield investicija. Do sada su uspešno realizovane sledeće investicije:

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.