Realizovane investicije

Privlačenje investicija jedan je od načina dostizanja ciljeva lokalnog ekonomskog razvoja koji Grad Niš koristi. Prednosti Grada su povoljan geografski položaj, kvalifikovana radna snaga, planska dokumnetacija, infrastruktura, ali i efikasna administracija. U skladu sa Zakonom o ulaganjima poslove jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima obavlja Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj koja je na sebe preuzela sve profesionalne i operativne poslove u vezi sa stvaranjem uslova za privlačenje i realizaciju novih investicija. Uspešnost dosadašnje saradnje sa investitorima najbolje se ogleda u broju otvorenih novih radnih mesta, kao i u maksimalno skraćenom vremenu potrebnom za realizaciju greenfield i brownfield investicija. Do sada su uspešno realizovane sledeće investicije:

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.