Инвестиције у реализацији

Законом о улагањима предвиђено је да послове јединице за локални економски развој и подршку улагањима обавља Канцеларија за локални економски развој која је на себе преузела све професионалне и оперативне послове у вези са стварањем услова за привлачење и реализацију нових инвестиција, прикупљањем информација које се тичу локалног инвестиционог амбијента, промоцијом инвестиционих потенцијала града и директном подршком реализацији инвестиционих пројеката. Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој тренутно ради на више од 100 потенцијалних инвестиционих пројеката.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.