No data available!

Investicije u realizaciji

Zakonom o ulaganjima predviđeno je da poslove jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima obavlja Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj koja je na sebe preuzela sve profesionalne i operativne poslove u vezi sa stvaranjem uslova za privlačenje i realizaciju novih investicija, prikupljanjem informacija koje se tiču lokalnog investicionog ambijenta, promocijom investicionih potencijala grada i direktnom podrškom realizaciji investicionih projekata. Grad Niš, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj trenutno radi na više od 100 potencijalnih investicionih projekata.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.