РЕШЕЊЕ СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА ЗА 2021 ГОД. – ТРЕЋИ КОНКУРС

На основу Решења о приступању реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“ (број 575-1/2021-03 од 18.05.2021), Решења о расписивању Трећег јавног конкурса за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину (бр. 187-12/2022-03 од 23.02.2022.године), Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години („Службени лист Града Ниша“, број 98/2021 и 69/2022) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/20), Градско  веће града Ниша је на седници од 20.07.2022. године донело Решење са листом корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину – Трећи конкурс.

Актуелно

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.