No data available!

REŠENjE SA LISTOM KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH LOŽIŠTA ZA 2021 GOD. – TREĆI KONKURS

Na osnovu Rešenja o pristupanju realizaciji i sufinansiranju projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“ (broj 575-1/2021-03 od 18.05.2021), Rešenja o raspisivanju Trećeg javnog konkursa za sufinansiranje sprovođenja mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu (br. 187-12/2022-03 od 23.02.2022.godine), Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini („Službeni list Grada Niša“, broj 98/2021 i 69/2022) i člana 72. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 i 117/20), Gradsko veće grada Niša je na sednici od 20.07.2022. godine donelo Rešenje sa listom korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu – Treći konkurs.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.