R E Š E Nj E o ispunjenosti uslova za izbor privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije sa utvrđenom listom

Na osnovu člana 17. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ (,,Službeni list Grada Niša“, broj 79/2023), u vezi sa raspisanim Javnim pozivom za izbor privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša (,,Službeni list Grada Niša“, broj 89/2023), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije dana 06.02.2024. godine, donela je

R E Š E Nj E
o dopunama rešenja i ispunjenosti uslova za izbor privrednih subjekata
za sprovođenje mera energetske sanacije
sa utvrđenom listom

Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju Projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30.11.2027. godine.
Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na elektronsku adresu: kler@gu.ni.rs

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.