ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

Поштовани,

На основу Закључка Градског већа о утврђивању времена, места и начина спровођења јавне расправе о Нацрту Програма локалног економског развоја за 2021.годину, обавештавамо вас да ће се јавна расправа организовати на следећи начин:

  • објављивањем текста Нацрта Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину на званичном сајту Града Ниша ni.rs и сајту Канцеларије за локални економски развој, www.investnis.rs.
  • одржавањем јавне трибине о Нацрту Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину, дана 27.05.2021. године у великој сали Регионалне привредне коморе Ниш, у трајању од 09.30 до 11.00 сати.

 

Заинтересована микро, мала и средња предузећа и предузетници, Клуб привредника, Привредно-економски савет, удружења, организације цивилног друштва, представници Универзитета и средстава јавног информисања, органи Града и други заинтересовани субјекти своје предлоге, примедбе и сугестије о Нацрту, могу доставити писаним путем  Канцеларији за локални економски развој Града Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, Ниш, као и електронском поштом на адресу: kler@gu.ni.rs

Рок за достављање предлога, сугестија и коментара у писаном или електронском облику истиче дана 27.маја текуће године.

Након спроведене јавне расправе и одржавања јавне трибине, Канцеларија за локални економски развој разматра приспеле предлоге, примедбе и сугестије након чега сачињава Извештај о спроведеној јавној расправи који доставља Градском већу Града Ниша заједно са коначним Нацртом Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину, на даљу надлежност.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.