POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

Poštovani,

Na osnovu Zaključka Gradskog veća o utvrđivanju vremena, mesta i načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2021.godinu, obaveštavamo vas da će se javna rasprava organizovati na sledeći način:

objavljivanjem teksta Nacrta Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu na zvaničnom sajtu Grada Niša ni.rs i sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, www.investnis.rs.
održavanjem javne tribine o Nacrtu Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu, dana 27.05.2021. godine u velikoj sali Regionalne privredne komore Niš, u trajanju od 09.30 do 11.00 sati.

 

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici, Klub privrednika, Privredno-ekonomski savet, udruženja, organizacije civilnog društva, predstavnici Univerziteta i sredstava javnog informisanja, organi Grada i drugi zainteresovani subjekti svoje predloge, primedbe i sugestije o Nacrtu, mogu dostaviti pisanim putem Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša, ul. Generala Milojka Lešjanina 39, Niš, kao i elektronskom poštom na adresu: kler@gu.ni.rs

Rok za dostavljanje predloga, sugestija i komentara u pisanom ili elektronskom obliku ističe dana 27.maja tekuće godine.

Nakon sprovedene javne rasprave i održavanja javne tribine, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj razmatra prispele predloge, primedbe i sugestije nakon čega sačinjava Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji dostavlja Gradskom veću Grada Niša zajedno sa konačnim Nacrtom Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu, na dalju nadležnost.

Aktuelno

Javni poziv Fonda za inovacionu delatnost

Podrška hotelskoj industriji

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.