No data available!

Објављена прелиминарна листа изабраних привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша

На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Ниш (број 401-00-473/27/2021-06 од 25.06.2021), Решења Градског већа Града Ниша о реализацији и суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (број 800-1/2021-03 од 08.07.2021), Решења о усвајању Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (број 800-2/2021-03 од 08.07.2021), Решења о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на теритрији Града Ниша бр. 874-1/2021-03 од 22.07.2021. године и Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације бр. 4549/2021-01 од 02.08.2021. године, Комисија je утврдила Прелиминарну листу изабраних привредних субјеката у  спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша. Прелиминарна листа објављена је на огласној табли Управе за органе града у улици Николе Пашића 24, интернет порталу Града Ниша www.ni.rs , као и на сајту Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs дана 30.августа 2021. године. Рок за приговор привредних субјеката на прелиминарну листу је 8 (осам) дана од дана објављивања листе, односно 07.септембар текуће године, а подносе се на адресу Канцеларије за локални економски развој, Генерала Милојка Лешјанина број 39.

Град Ниш је иначе једна од 67 локалних самоуправа у Србији којима је држава одобрила средства по јавном позиву Министарства рударства и енергетике за енергетску санацију у домаћинствима. Укупна расположива средства подстицаја Града Ниша и МРЕ износе 19.000.000,00 рсд.

Позиву Града у предвиђеном року одазвало се 28 привредних субјеката. Пријаве су пристигле из целе Србије.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.