Objavljena preliminarna lista izabranih privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Niš (broj 401-00-473/27/2021-06 od 25.06.2021), Rešenja Gradskog veća Grada Niša o realizaciji i sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 800-1/2021-03 od 08.07.2021), Rešenja o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 800-2/2021-03 od 08.07.2021), Rešenja o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritriji Grada Niša br. 874-1/2021-03 od 22.07.2021. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije br. 4549/2021-01 od 02.08.2021. godine, Komisija je utvrdila Preliminarnu listu izabranih privrednih subjekata u  sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša. Preliminarna lista objavljena je na oglasnoj tabli Uprave za organe grada u ulici Nikole Pašića 24, internet portalu Grada Niša www.ni.rs , kao i na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs dana 30.avgusta 2021. godine. Rok za prigovor privrednih subjekata na preliminarnu listu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste, odnosno 07.septembar tekuće godine, a podnose se na adresu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Generala Milojka Lešjanina broj 39.

Grad Niš je inače jedna od 67 lokalnih samouprava u Srbiji kojima je država odobrila sredstva po javnom pozivu Ministarstva rudarstva i energetike za energetsku sanaciju u domaćinstvima. Ukupna raspoloživa sredstva podsticaja Grada Niša i MRE iznose 19.000.000,00 rsd.

Pozivu Grada u predviđenom roku odazvalo se 28 privrednih subjekata. Prijave su pristigle iz cele Srbije.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.