Kреирана јединствена база података о имовини града Ниша

Пројектом „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ креирана је јединствена база података о имовини града Ниша са апликацијама за све аспекте и процесе управљања имовином. За сваку непокретност, база поседује информације о локацији, начину коришћења, вредности имовине и др., а које су неопходне за адекватно и рационално управљање јавном имовином. На овај начин креиран је јединствени регистар јавне имовине, а јединици локалне самоуправе омогућено је да је адекватно употребљава и контролише њене трошкове. Овакав начин вођења евиденције знатно ће унапредити процес размене податка између служби и институција у граду и допринети ефикаснијој реализацији поступака који се спроводе у оквиру Градске управе. 

pastedGraphic.png

Подаци о непокретностима уносе се и ажурирају, претражују и експортују, а преглед локације сваке непокретности омогућен је графичким приказом на мапи. За сваку непокретност може се генерисати НЕП ЈС образац, а за преглед збирних података о свим непокретностима јавне имовине омогућено је генерисање ЗОС ЈС обрасца.   Креиран је и веб портал који садржи картогарфски приказ јавне имовине са свим корисним и значајним подацима који се добијају једноставним кликом на непокртеност на мапи, а бројним алатима и функционалностима омогућено је креирање упита, спровођење анализа и генерисање графичких и других извештаја. На овај начин добијају се релевантне информације без директних упита и посета локацијама. Као таква, апликација „Јавна имовина Града Ниша“ намењена је инвеститорима, грађанима, запосленима у јавним и другим институцијама и заинтересованој јавности.

  pastedGraphic_1.png 

У циљу стварања интегрисаног модела ефикасног управљања имовином, кроз  неколико апликација, извршена је имплементација Географског информационог система. Како ефикасно управљање имовином подразумева и интеграцију базе података ( регистра непокретности)  са ГИС-ом, такође кроз неколико апликација, имплементиран је ГИС.

https://gis.ni.rs/smartPortal/javnaImovina

У наредном периоду очекује нас даље унапређивање ГИС-а града осталим слојевима података из области образовања, туризма, комуналне инфраструктуре, greenfield и  brownfield локацијама и другим битним подацима о Нишу. 

pastedGraphic_2.png 

Пројекат „Ефиксано и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење ГИС-а“ реализује се у оквиру Програма Exchange5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.