ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за подршку развојa иновативних делатности

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 2. Одлуке о Канцеларији за локални економски развој („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020), члана 9. Одлуке о буџету Града Ниша за 2023.годину („Службени лист Града Ниша“, број 131/2022), а у складу са Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.48/2022), дана 19.07.2023. године Градоначелница Града Ниша расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава за подршку развојa иновативних делатности

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2023. годину (“Службени лист Града Ниша“, бр. 48/2023) расписује се за Меру подршке за микро, мала и средња предузећа и предузетнике (ММСПП) за подршку развоја иновативних делатности стартап тимова и микро привредних друштава, која је једна од Мера подстицања конкурентности ММСПП у виду државне помоћи мале вредности.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.