JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA, PRIKLjUČENjEM NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA U 2023. GODINI – LISTA KORISNIKA

Na osnovu Rešenje Gradskog veća broj 1548-3/2023-03 od 26.10.2023. godine, Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora, priključenjem na sistem daljinskog grejanja, teksta Javnog poziva i Rešenjem sa listom korisnika za sprovođenje mere smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora priključenjem na sistem daljinskog grejanja u 2023. godini broj 329-8/2024-03 Grad Niš objavljuje konačnu listu korisnika subvencije za priključenje na sistem daljinskog grejanja.
Rešenje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici Grada Niša (www.ni.rs) i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (www.investnis.rs) , kao i na oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.