No data available!

ЈАВНИ КОНКУРС-ПОЗИВИ ЗА УЧЕШЋЕ У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ КОЈЕ ФИЛИЈАЛА НИШ СПРОВОДИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У САРАДЊИ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША

Актуелно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У 2022. ГОДИНИ

Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години.

Јавни позив за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Ниша за 2022. годину

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.