No data available!

Rešenje Gradskog veća Grada Niša sa konačnom rang listom krajnjih korisnika za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Niš (br. 1743/2021-01 od 25.06.2021), Rešenja Gradskog veća Grada Niša o realizaciji i sufinansiranju Programa ,,Energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova“ (,,Službeni list Grada Niša“, broj 74/2021), Rešenja o usvajanju Pravilnika o i sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list Grada Niša“, broj 93/2021), Rešenje o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu (,,Službeni list Grada Niša“, broj 96/2021 i 102/2021 ) i Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije (br. 2549/2021-01 od 02.08.2021. godine), imenovana Komisija sačinila je predlog Rešenja sa konačnom rang listom krajnjih korisnika za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu.

Predviđeno je da Rešenje sa konačnom rang listom krajnjih korisnika, za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu, donosi Gradsko veće Grada Niša i predstavlja osnov za zaključenje trostranih ugovora između Grada Niša, direktnih i krajnjih korisnika o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije.

Rešenje sa konačnom rang listom krajnjih korisnika, za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu, objavljuje se na oglasnoj tabli Grada Niša, u ulici Nikole Pašića br. 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs , kao i zvaničnoj internet stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs , dana 11. marta 2022. godine.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.